Банковата тайна за “специални” клиенти на КТБ падна. Вчера парламентът окончателно прие на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които стана възможно разкриването на информация за влогове и кредити с преференциални лихви на граждани, фирми и публични личности, които подават декларации в Сметната палата, както и техните семейства.

Тайната ще пада по искане на финансовия министър или на шефа на Фонда за гарантиране на влоговете.

Информация ще се разкрива и за фирми, с които висши чиновници - клиенти на банка в несъстоятелност, са в икономически зависимости. 

Зависимостите ще се установяват от Сметната палата на базата на декларациите, които 7700 души са длъжни да подават в нея всяка година. В тях се вписва информация за акции и дялове в компании. 

Целта е да се разкрие размерът на влоговете и на кредитите не само на високопоставените чиновници, но и на свързаните с тях лица.

В окончателния вариант на промените беше прието още да бъдат публично оповестени гражданите и фирмите, които са имали депозити с привилегировани лихви и са се разпореждали с тях по време на специалния надзор на банката. 

Ще може да се разкрива и информация за граждани и фирми, ползвали преференции по депозити и кредити в период от 2 години преди неплатежоспособността.