Потребителите в Европа изоставят плащанията в брой около Коледа - не само докато пазаруват подаръци, но и докато се забавляват.

Тази тенденция не се наблюдава само при младите, по-технически грамотни потребители, показва проучването на Visa "Дигитални разплащания", което обхваща използването на безконтактните карти и новите методи за плащане и бе цитирано от пресцентъра на компанията.

С над 165 млн. издадени безконтактни карти и 3,4 млн. безконтактни POS терминала в Европа използването на технологията е нараснало от 36% през 2015 г. до 52% през 2016 г., показват даннитеa.

Употребата на безконтактната технология се е увеличила във всички възрастови групи, като най-голямото увеличение се наблюдава при потребителите на възраст 55-64 години, или ръст от 64% спрямо 2015 г.

Потребителите, които използват безконтактни карти, са по-отворени към използването на мобилно устройство като начин на разплащане в магазин (52% от притежателите на безконтактна карта към 32% от притежателите на обикновена карта), чрез приложение на търговеца (49% към 31%) или за разплащане в ресторант (50% към 30%), констатират от компанията.

Въпреки че потребителите ценят предимствата на безконтактните разплащания, те също започват да разпознават и ползите от другите нови методи за плащане.

През тази година 44% от анкетираните използват мобилни приложения за разплащания в сравнение с 38% през миналата година. Почти половината от тях (46%) са съгласни, че възможността да платят с мобилно устройство при търговеца е улеснило в пъти тяхното пазаруване.

Вижте още:

Как хората планират коледното пазаруване 

7 типа поведение при пазаруване 

Най-харесваното летище за пазаруване