Печалбата на банките продължава да расте. В средата на годината печалбата в банковата система е 918 милиона лева, показват данните на БНБ. 

Нивото на необслужваните кредити намалява в банковата система. В края на юни делът им е 7,2 на сто от брутните кредити и аванси при 7,4 на сто три месеца по-рано. 

Общо кредитите в системата са над 63 милиарда лева, като се наблюдава ръст на заемите и при домакинствата, и при бизнеса. 

В традиционния си бюлетин за състоянието на банковата система, публикуван преди няколко дни, от БНБ отново подчертават, че апетитът за кредити е голям, но предупреждават банките да бъдат внимателни при отпускането им и да не поемат излишни рискове. 

Също така прави впечатление, че се увеличава портфейлът от дългови ценни книжа. Те се считат за много сигурна инвестиция за банките, макар и с ниска доходност. През юни бяха първите две емисии от български облигации през тази година, като основният интерес към тях бе именно от банките. 

По отношение на печалбата в системата – тя се увеличава със 117 милиона лева или 14,6 на сто спрямо първото полугодие на миналата година.