Печалбата на банковата система у нас към 30 април е в размер на 1,2 млрд. лв., съобщават от БНБ. Това е със 177 млн. лв. (17,1 процента) повече спрямо отчетената за първите четири месеца на 2023 г.

Активите на банковата система към 30 април възлизат на 175,1 млрд. лв. и спрямо края на март намаляват с 1,2 млрд. лв. (0,7 процента), показват данните.

Общите брутни кредити и аванси в края на април са 113,9 млрд. лв. и спрямо края на март намаляват с 201 млн. лв. (0,2 процента). Вземанията от кредитни институции отбелязват спад с 1,6 млрд. лв. (11,8 процента) до 12,3 млрд. лв. В брутния кредитен портфейл (в обхвата му влизат нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление) е отчетен месечен растеж с 1,4 млрд. лв. (1,4 процента) до 101,6 млрд. лв.

Ръст на кредити и депозити в банковия сектор

Увеличават се кредитите за домакинства (с 811 млн. лв., 2 процента, от които 457 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот). Нарастват също кредитите за нефинансови предприятия (с 399 млн. лв., 0,8 процента) и за други финансови предприятия (с 249 млн. лв., 2,9 процента), докато тези за сектор "Държавно управление" намаляват с 14 млн. лв. (1,7 процента).

istock
istock

В края на април общите депозити в банковата система възлизат на 148,9 млрд. лв. На месечна база те намаляват с 1,1 млрд. лв. (0,7 процента). За тази динамика допринася главно спадът при депозитите на кредитни институции (с 1,7 млрд. лв., 14,6 процента), отбелязват от БНБ.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата (или провизии за необслужвани кредити - бел. ред.), нарастват с 64 млн. лв. (50.1%) спрямо същия период на миналата
година и в края на април 2024 г. възлизат на 191 млн. лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase