Банковата система в България продължава да чупи рекорди, показва статистиката на БНБ до края на октомври. Два месеца преди края на годината печалбата на банките у нас вече наближава 1.2 милиарда лева. За сравнение - печалбата им за цялата 2015 г. бе 898 милиона лева.

Рекордно високи са и привлечените спестявания. Към 1 ноември граждани, фирми, финансови компании, държавни ведомства, неправителствени организации държат в банките почти 77 милиарда лева. Отпуснатите заеми също растат и са с почти половин милиард лева повече в сравнение с година по-рано.

Данните в края на октомври показват, че има солидно увеличение при кредитите за бизнеса - с над 370 милиона лева, което е добър икономически знак.

Всички тези резултати идват на фона на рекордно ниски лихви - и по отпуснатите средства, и по привлечените. Затова пък таксите и комисионите вървят нагоре и стават все по-важен източник на приходи за банките. Това, както и фактът, че лихвите по депозитите падат много по-скоростно и решително от лихвите по заемите, до голяма степен обясняват защо банковата система в България отчита все по-високи финансови резултати.Към 31 октомври банките у нас са спечелили 1.187 милиарда лева. При това положение е напълно възможно 2016-а да детронира досегашния годишен рекорд, който бе постигнат в предкризисната 2008 г. Тогава печалбата на банковия сектор достигна почти 1.39 милиарда лева.

Все по-близо до нулата

Данните на БНБ показват, че влоговете носят все по-микроскопична доходност. През октомври средната лихва по срочни левови депозити за граждани е 0.67%, а за суми в евро - едва 0.56 на сто. Може да се каже, че за година процентите са се свили наполовина.

За бизнеса лихвите са още по-миниатюрни - 0.15% и 0.21% за срочни депозити, съответно в левове и в евро. Цяло чудо е, че въпреки това спестяванията в банките продължават да нарастват със стотици милиони всеки месец. Само през октомври домакинствата са "складирали" нови 285 милиона лева на влог. 

Вижте още: 

Отличиха най-добрите банки за 2016 г. 

6 банки свалиха лихви по депозити 

Близо 40 лв. такси прибират банки от всяка разплащателна сметка