В България има много блокове, които дълги години са населени, въпреки липсата на акт 16. Следователно се извършват и много сделки с подобни имоти – продажби и препродажби „на зелено“. Как се кандидатства за ипотечен креди от банка, какви документи са необходими и какво включва цялата процедура?

Липсата на акт 16 може да доведе до множество проблеми, предупреждава адвокат Милена Миткова. Например, да ползвате промишлен ток в ограничено количество, да не можете да продадете имота след време и т.н. Това, че има акт 15, изобщо не значи, че задължително ще получи и акт 16, дори да са подадени документи.

Според юриста е добре да проверите защо сградата не получава акт 16. Това е документ, който дава разрешение за ползване на дадена сграда/строеж. Липсата му е знак, че в строителната документация на конкретния имот съществува проблем, като например несъответствие между одобрените проекти и реално изпълненото строителство.

Информацията дали даден обект притежава акт 16 може да получите от Районна дирекция за национален и строителен контрол или от продавача му.

Можете да ползвате ипотечен кредит, просто оценката на имота ще бъде по-ниска. Желателно е първо да кандидатствате за ипотечен кредит и да направите оценка на имота, преди да подпишете предварителен договор. И за финал, освен брокер, обмислете да ангажирате и адвокат. Икономиите в подобни ситуации може след това да излязат скъпо.

Оценител Рика Пападопулу обяснява, че документите за получаване на ипотечен кредит са свързани с доказване на вашата платежоспособност – от работодателя (доходи и др.), липса на данъчни задължения; за имота – нотариален акт, акт 15 (заверен и подписан), данъчна оценка, документи от Агенцията по вписванията за липса на тежести върху имота.

Липсата на акт 16 наистина може да намали оценката на имота, потвърждава Пападопулу. Иначе, ако всичко друго е наред с документите и твърдо сте решени на покупка, не би трябвало да имате проблем с отпускането на кредит за желаната сделка.

Вижте още: 

Как се продава имот на части 

Как се краде имот в България 

Как да завещаем имот на своя брачен партньор