Всеки четвърти кандидат за бизнес кредит е получил одобрение през първите четири месеца на тази година, показват данните на дружеството „Кредитекс”. Броят на одобрените кандидати се увеличава в сравнение със същия период на 2009-а, като ръстът е с 8 на сто.

От дружеството допълват в анализа си, че търсещите фирмен заем се оценяват по четири основни критерия.

На първо място се гледат възможностите да се изплаща кредитът с реалните постъпления от дейността на едно МСП. На второ – желанието на фирмата да сподели риска с кредитора чрез самоучастие или залог на ценни активи, като основно жилище или производствена база.

Третият и четвърти критерии са ясно определената цел, за която ще се използва заемът и добрата кредитна история на фирмата.

Нов критерий при анализа на потенциалните кредитополучатели през 2010 г. е как фирмата се справя в условията на криза. Този анализ дава допълнителна информация за рисковия профил и гъвкавостта на една компания, за това може ли тя да се настройва успешно спрямо променящия се пазар.

От „Кредитекс” обясняват в анализа си, че продължават да отчитат допускането на едни и същи грешки при кандидатстването за кредит.

По време на криза, когато финансирането е по-труден процес, все още има фирми, които: не знаят за какво точно са им необходими средствата; надценяват обезпечението (собствениците са склонни да мислят, че техният имот е „най-ценният” и трудно приемат, че оценката се определя от пазара); спестяват или укриват информация (когато кредиторът е наясно с всички аспекти на бизнеса и финансовото състояние на една фирма, е по-вероятно да отпусне бързо искания заем).