През есенните и зимните месеци просрочията по кредити растат по-бързо, отколкото през лятото, когато туризмът, сезонната заетост в селското стопанство, както и ниските разходи на домакинствата улесняват кредитополучателите.

Това каза пред DarikFinance.bg председателят на УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк България Момчил Андреев.

„Банковата ни система е свръхкапитализирана – 18% капиталова адекватност при изискване за 8% в Европа, така че регистрираните в момента нива на просрочия няма как да са заплаха за здравето на системата”, категоричен е той.

Запитан дали очаква ръстът на проблемните кредити да доведе до трансформации и консолидации на банковия сектор у нас, Андреев отговори:

„Повечето банки в България и в частност най-големите са чуждестранни, които по време на кризата затвърдиха ангажимента си към банковите пазари в Югоизточна Европа. Затова и трансформациите в българския банков сектор би следвало да са функция на процесите в Европа и в световен мащаб, а не на размера на проблемните кредити в българските портфейли на банките.”