Лошите и преструктурирани кредити в българската банкова система намаляват през юни, като вече са на най-ниското си ниво за последните три месеца.

Паричната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че за един месец номиналното намаление е с 41.6 млн. лв., или с 0.11 процентни пункта. Така делът им спрямо общото кредитиране (без овърдрафт) намалява до 23.05%, или 9.823 млрд. лв.

Общо отпуснатите заеми (с овърдрафт) са на стойност 54.454 млрд. лв. като на годишна база има увеличение с 0.8%. Кредитирането към бизнеса расте с 2% до общо 34.928 млрд. лв.

При домакинствата продължава тенденцията за намаляване и през юни годишният спад е с 0.9% до 18.586 млрд. лв.

Данните за депозитите показват общо увеличение от 6.3% до 53.139 млрд. лв. Влоговете на компаниите растат с 1.4% до 13.993 млрд. лв., а на домакинствата - с 9.7% до 35.574 млрд. лв.