Банките да променят общите си условия при отпускане на кредит и да махнат дребния шрифт от договорите. Такова предписание са направили от Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят й Веселин Златев.

Той представи анализ от проверките на условията за банкови и ипотечни заеми. При тях са констатирани поредица непълноти и неясноти в условията, които по закон се класифицират като неравноправни клаузи.

Затова банките, които работят в България, са получили предписание от Комисията да променят общите си условия при отпускането на кредити. Дребният шрифт в договорите се оказва най-сериозният проблем за хората, които искат да получат пари назаем. Там масово са записани неизгодни условия.

Златев посочи още, че банките са си дали право да променят основния лихвен процент при промяна на пазарните условия, което обаче е в ущърб на кредитополучателя. Засечени са случаи, в които те са определяли лихви за забавяния при потребителски и ипотечни кредити в разрез с нормативната уредба.

У нас работят общо 25 банкови институции. 21 от тях са спазили препоръките, които Комисията за защита на потребителите отправи към всяка от тях на първо четене. Ако останалите 4 банки не отстранят проблемните клаузи в срок, Комисията ще заведе колективен иск за обявяването на тези клаузи в общите условия за нищожни.