Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за потребителски кредити без обезпечение като намалява с 1.5 процентни пункта лихвата за нововоотпуснатите кредити в лева и евро.

По време на кампанията, лихвеният процент за кредити в евро е 10.45% при превод на работната заплата и поръчител, а за кредити в лева лихвата е 11.45%, като клиентите могат да избират фиксирана лихва за първата година. Промоционалните условия са валидни за подадени искания за потребителски кредит до 30 юни 2010г, като в този период не се дължи такса за разглеждане на искането за кредит.

Клиентите могат да получат потребителски кредит със срок на изплащане до 7 години и максимален размер до 30 000 лева или 15 000 евро. Райфайзенбанк не начислява такса за предсрочно погасяване на кредита. Кредитополучателите имат възможност да получат като бонус кредитна карта с предварително одобрен лимит без такса за първата година и допълнителна отстъпка от 0.1% от лихвения процент при превод на работната заплата и ползването на пакет "Разплащателна сметка" (най-често използваните банкови услуги - разплащания, извършване на комунални плащания и др.)

Клиентите могат да ползват и достъп до интернет банкирането на Райфайзенбанк, без да заплащат такса за регистрация и месечна поддръжка. Чрез Райфайзен Онлайн те могат, по всяко време, да следят движението и остатъка по кредита си - оставаща сума по кредита, дата и сума на следваща вноска, краен падеж, лихвен процент, валута на кредита и др.

Заедно с това клиентите получават и подробна информация за постъпленията и движението по техните разплащателни сметки, дебитни и кредитни карти. С Райфайзен Онлайн клиентите спестяват до 60% от разходите за преводи, в сравнение с извършените в офис на банката.