Райфайзенбанк подписа кредитна линия с Европейския фонд за Югоизточна Европа (ЕФЮЕ). Тя е в размер на 20 млн. евро. Със заеми от тази кредитна линия ще се финансира ремонт, подобрение и покупка на жилище, уточниха от банката.

От Райфайзенбанк уточниха още, че целта е да се осигури по-голям достъп на физическите лица до външно финансиране.

Жилищното финансиране по кредитната линия на ЕФЮЕ се отпуска в евро. Максималният срок за изплащане при покупка на жилище е 30 години, а когато целта е ремонт - 20 години.

Максималният размер на кредита е 100 хил. евро. При покупка на жилище Райфайзенбанк ще финансира до 85% от стойността на имота, а при извършване на ремонт и подобрения - до 65% от ипотекирания имот. Лихвата по кредита ще бъде базирана на EURIBOR.