В края на второто тримесечие на 2019 година броят на депозитите на сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), е 9,591 милиона, като намалява на годишна база с 1,5% и с 0,3% спрямо предходното тримесечие, показват последни данни на БНБ.

В същото време обаче размерът на потребителските депозити в банките нараства с 8,2% годишно и с 1,3% на тримесечна база, достигайки 53,053 млрд. лева.

Най-голям е броят на потребителските банкови депозити в размер до хиляда лева – 5,8897 милиона броя, като в рамките на година техният брой се понижава с 4,2% и с 0,7% спрямо края на първото тримесечие. Общият размер на тези малки по размер потребителски депозити пък достигна 935,267 млн. лева, повишавайки се с 1,4% спрямо предходното тримесечие и намалява с 1,3% спрямо година по-рано.

През юни 916 са банковите потребителски депозити за над 1 млн. лева, като общият им размер е бил за 2,261 млрд. лева. Така милионерите, според техните банкови депозити, са нараснали с 90 спрямо края на предходната година, но са намалели с 8 спрямо март 2019-а година.

В края на второто тримесечие на настоящата година броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 2,8% на годишна база и с 0,2% на тримесечна база, достигайки 2,947 млн. броя, като близо 1,580 милиона броя от тях са в размер до 1000 лева. Размерът на потребителските кредити пък нараства на годишна база с 8,1% и с 2,6% на тримесечна база, достигайки общо 22,741 млрд. лева.

Броят на кредитните милионери (с банкови кредити за над 1 млн. лева) се понижава в края на юни с цели 45,7% до 175 броя от 322 броя година по-рано и с 20,1% от 219 през първото тримесечие, като техните банкови кредити са в размер на 293,5 млн. лева, или с 21,4% по-малко спрямо предходното тримесечие и с цели 42,8% по-малко от година по-рано (през юни 2018-а).