Румъния е сред държавите в Централна и Югоизточна Европа, където е регистриран най-голям дял на необслужвани кредити, а положението продължава да се влошава, пише днес вестник "Адевърул". 

В Румъния 17,5 на сто от кредитите не са били обслужвани повече от 90 дни, като единствено в Латвия и Литва делът на необслужваните кредити е по-висок. 

В парично изражение несъбраните средства от необслужените навреме кредити в Румъния са в размер от 3,37 милиарда евро в края на месец август, което е с 84 на сто повече от началото на годината, сочат данните на централната банка. 

Необслужените кредити във валута са се удвоили от началото на 2010 година, най-вече заради обезценяването на местната валута, отбелязва изданието. 

Вестник "Журналул национал" пише по темата, че размерът на необслужваните кредити е нараснал и заради намаляването с 25 на сто тази година на заплатите на заетите в държавния сектор, както и заради съкращенията на работни места вследствие на кризата. 

Изданието посочва, че един на десет румънци вече не може да плаща вноските по заема си, което означава, че автоматически влиза в процедура на принудително изземане на имуществото му. 

Все повече недвижими имущества се отнемат от банките, които вече желаят по-бързо да продават, което означава, че скоро може да се обявят за продажба апартаменти на цени в размер от 10-20 на сто от стойността на жилището през 2008 година, казва адвокат Георге Пиперя.