Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинства (НТООД) са 29,049 млрд. лв. (19,8 на сто от БВП) в края на януари 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 13,6 на сто, съобщава БНБ.

В края на януари жилищните кредити са 14,236 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,9 на сто.

Доклад: Заемите за жилище у нас уязвими от промени в лихвите

Потребителските кредити възлизат на 13,286 млрд. лв. и се увеличават с 11,2 на сто спрямо януари 2021 г.

Кредитите за работодатели и самонаети лица нарастват в края на януари с 4,2 на сто на годишна база до 380,3 млн. лв.

В края на януари кредитите за неправителствения сектор са 71,362 млрд. лв. и се увеличават на годишна база с 8,5 на сто.

istock
istock

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват през януари с 4,8 на сто на годишна база и в края на месеца достигат 37,597 млрд. лв. (25,6 на сто от прогнозния БВП).

Теглим повече бързи заеми, дори за жилище

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,716 млрд. лв. (3,2 на сто от БВП) в края на януари 2022 година, или с 9,6 на сто повече в сравнение с януари 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg