С близо 18% се увеличават потребителските кредити през декември спрямо същия месец на 2017 година, сочат данните на БНБ. Това прави задължения само в този сегмент от над 9 млрд. лева за домакинствата. Жилищните кредити растат с над 10%. В същото време увеличаването на ръста на депозитите се забавя.

Неведнъж от БНБ са предупреждавали, че бързият ръст на кредитирането "може да създаде циклични рискове, които да повлияят при бъдещо покачване на лихвените нива".

В края на 2018-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 77,659 млрд. лева (71,9% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е със 7,3% след растеж със 7,9% през ноември.

Депозитите на нефинансовите предприятия през декември са в размер на 23,184 млрд. лева (21,5% от БВП), нараствайки на годишна база с 5,2% след тяхно повишение с 6,7% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия се увеличават с 16,9% на годишна база след ръст със 17,1% през ноември и достигат в края на 2018-а година 2,945 млрд. лева (2,7% от БВП).

През декември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 51,530 млрд. лева (47,7% от БВП), като се повишават на годишна база със 7,7% след растеж с 8,0 на сто през ноември 2018-а година.

Кредитите за неправителствения сектор в края на декември са в размер на 57,354 млрд. лева (53,1% от БВП) спрямо кредити за 57,617 млрд. лева през ноември (53,4% от БВП), като нарастват на годишна база с 8,4% (спрямо декември 2017 година).

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават в края на миналата година с 5,4% на годишна база след повишение с 5,5% през ноември и достигнат 32,686 млрд. лева (30,3% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД пък са в размер на 21,828 млрд. лева (20,2% от БВП), като спрямо декември 2017-а година те се увеличават с 11,2% след повишение с 10% през ноември 2018-а година.

В края на отчетния месец жилищните кредити са за 10,530 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,4% (при годишно увеличение с 10,2% през ноември), докато потребителските кредити възлизат в края на декември на 9,118 млрд. лева и са с цели 17,7 на сто над нивата от декември 2017-а година след тяхно повишение с 16,0% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,841 млрд. лева (2,6% от БВП), нараствайки на годишна база с 23,7% след тяхно повишение с цели 32,3% през ноември 2018-а.

Нетните чуждестранни активи в края на декември се увеличават с 8,4% спрямо година по-рано, достигайки 56,068 млрд. лева. Чуждестранните активи се увеличават с 8,3% (след повишение с 8,6% през ноември 2018-а), достигайки 65,835 млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,768 млрд. лева, нараствайки на годишна база със 7,8 на сто (след повишение с 13,3% през ноември).