Societe Generale Експресбанк предлага жилищен кредит без такса при предсрочно погасяване на кредита със собствени средства.  Офертата на банката е валидна за всички искания за жилищни кредити в евро, подадени до 30-ти април 2010г.

Ако клиентът отговаря на изискванията, жилищните кредити на Societe Generale Експресбанк се предлагат при годишният лихвен процент 7.35 % за жилищни кредити в евро със срок на изплащане до 10 години.

Годишният процент на разходите за кредит в размер на 50 000 EUR за 10 години срок на изплащане с включена застраховка Живот, е 8,64%.