Никой не знае дали тази година ще има пари за студентските стипендии. По правило младежите подават документи за тях през септември-октомври, а първите ги вземат за празника си на 8 декември.

Фондът за месечните помощи в повечето университети обаче е изхарчен за зимния и летния семестър на настоящата учебна година. Това е нормално, тъй като никой не е очаквал, че бюджетите на вузовете ще бъдат орязани с повече от 20% и няма да останат пари за първия семестър на новата учебна година.

Тепърва ще събираме информация колко студенти ще подадат молби за стипендии наесен, каза проф. Иван Петков, зам.-ректор на Софийския университет. Във висшето училище вероятно ще бъдат орязани парите за отличниците или пък ще бъде намален броят на тези, които вземат помощи.

Няма обаче ограничения във вземането на студентски кредити. Две са банките, които са подписали с държавата, че ще дават заеми на бъдещите висшисти при облекчени условия за младежите и съответната гаранция на републиканския бюджет. Това са “ДСК” и “Райфайзен”.

Кредитите са два вида - за покриване на семестриалните такси и за издръжка. Парите по първия заем се превеждат директно на вуза и са равни на сбора от семестриалните такси. За втория вид заем кандидатстват тези, на които им се роди дете или осиновят такова. Този кредит също е равен на броя на семестриалните такси.

Срокът на погасяване става в рамките на 10 г. след договорения с банката гратисен период. Лихвата е до 7%, няма такси за младежите.