При вземане на потребителски кредити, не забравяйте, че съществуват правила, които ви пазят от измами и регулират размера на лихвите и допълнителни такси.

Експерт: Няма да има промяна при лихвите по кредитите

Знаете ли, че съществува забрана за уговаряне на такси и комисионни за присъщи на кредитора дейности по отпускане на потребителски кредит, свързани с усвояването и управлението на кредита?

Например: такса разглеждане на документи или такса управление на кредита.

Потребителски кредит за недвижим имот – какво трябва да знам?

За извършване на тези действия кредиторът получава възнаградителна лихва, която е цената за ползване на финансовия ресурс.

Негово задължение е, в изпълнение на търговската си дейност, да преценява платежоспособността на кредитоискателя и да управлява обслужването на кредита, за което получава възнаградителна лихва.

Именно поради това таксите и комисионните се явяват второ плащане за едно и също действие.

Европейски стандартен формуляр за кредит – разкодиран


Също така относно максималният лимит на годишния процент на разходите – съществува забрана за надвишаване петкратния размер на законната мораторна лихва, т.е. 50 на сто.

Трябва да знаете, че уговорки, противоречащи на тeзи разпоредби се считат за нищожни пред съда. При всякакво съмнение за некоректно отношение не се колебайте да се свърежете с АЗП.