Удостоверението за тежести е стандартно изискване на всяка банка, а и на всеки грижещ се за интересите си купувач на имот, посочва адвокат Димитър Петков. Не е невъзможно обаче поради нечий пропуск това удостоверение да не бъде изискано от кредитополучателя. 

Напълно е възможно да се отпусне ипотечен кредит и без удостоверението за тежести, стига кредитодателят да е съгласен, допълва адвокат Румена Симеонова. Ако кредитът ще е от банка, това по-скоро е в сферата на невероятното. Опитът на специалиста показва, че няма банка, която да се откаже от гаранциите си.

С въпросното удостоверение се установява наличието или липсата на вещни тежести върху недвижимия имот, обяснява адвокат Николина Митова. По думите й банките винаги изискват представянето на удостоверение за тежести за период от 10 години в процедурата по кандидатстване за ипотечен кредит. 

Не съществува нормативен документ, който да задължава ипотекарния длъжник да предостави удостоверение за тежести на имота, разкрива Симеонова. Дори има сделки, при които такова не се представя и не се иска изобщо – когато ипотеките са законни (т.е. ипотекирате имота, който купувате) и продавачът на имота е и ипотекарен кредитор.

Тогава самият кредитор не изисква удостоверение за тежести, защото имотът си е негов и няма съмнения в липсата на такива. Знае, че прехвърля необременен имот и, ако евентуално не му бъде плащано редовно, може да се удовлетвори от цената на имота като първи ипотекарен кредитор. 

Точно обратното важи, когато ипотекарен кредитор е банка – тя няма как да е сигурна, че имотът, който ипотекирате, вече не е ипотекиран или обременен с други вещни тежести, което значително ще затрудни или направо ще направи невъзможно изпълнението върху този имот, така че банката няма да може да си събере вземането. 

Затова банките винаги изискват такова удостоверение, при това държат да е издадено в деня на сделката или максимум на предния ден. Нещо повече – те държат да получат удостоверение за тежести и след вписване на ипотеката, за да преведат сумата (на вас или на продавача, според договора), едва когато са сигурни, че тяхната ипотека вече е вписана като първа по отношение на този имот и други тежести няма. 

Така че изискването за представяне на удостоверение за тежести не е законово. То е изискване на кредитоискателя. Ако той не държи на това, проблем не би следвало да има. Ако ви създават такъв – сменете нотариуса. Удостоверението за тежести е за сигурност на кредитоискателя и ако той не държи да има такова, не е необходимо да го вадите, за да бъде изповядана сделката. 

Вижте още: 

Покупка „на зелено“ с ипотечен кредит 

Задължително ли е удостоверението за тежести 

Разлики между потребителски и ипотечен кредит