Кредити при преференциални лихви и с отговор до 2 дни ще предлага УниКредит Булбанк на малките фирми до края на ноември.

По-добрите условия, при които бизнеса ще може да получава финансиране, са в рамките на четири месечен промоционален период.  

Така, до края на ноември, микро и малките фирми, ще могат да ползват заеми за своите оборотни и инвестиционни нужди, при нива между 7-11% годишна лихва за еврови кредити  и между 8 – 12% за левови.

Освен това, от банката се ангажират всеки клиент да получава предварително, а в някои случаи и окончателно становище по искането си за кредит до 2 работни дни след предоставяне на всички документи.

„От опит знаем, че малките фирми ценят най-много ясния и точен отговор, когато търсят кредит – ДА или НЕ. На това залагаме - бързина, яснота и коректност”, казва Любомир Пунчев, директор Банкиране на дребно и член на УС на УниКредит Булбанк.

Проучване на пазара, направено от банката, показва, че през последната година (измерено от април 2009 до април 2010 г. вкл.) кредитните навици на малките фирми са се променили в полза на по-малки по размер заеми. За периода процентът на фирмите, които са избрали да изтеглят заем с размер до 10 хил. лв. е нараснал с 10 пункта – от 21.8% на 32.1% от всички, нуждаещи се от заем фирми.

Увеличение има и при процента на тези бизнеси, избрали банково финансиране с размер между 10 и 50 хил. лв. Това означава, че общо 2/3 от всички малки фирми избират да теглят кредит до 50 хил. лв.