Eлектронният портфейл, наричан още мобилен, е нещо като онлайн версия на вашия физически портфейл - с него достъпът до пари е бърз и лесен, съхранението им е сигурно, а плащанията стават безпроблемно. В мобилния джоб могат да се въведат данните и на вече използвани от вас карти, с които отново да осъществявате безконтактни плащания.

Портфейлът е удобен за дейности като онлайн пазаруване, търговия на валути, както и пазаруване във физически магазини. Портфейлът всъщност е нищо повече от едно приложение на телефона, което се предлага в онлайн магазините за софтуер и до което получавате достъп чрез пръстов отпечатък.

Дигиталните портмонета са все още са слабо затъпени сред българите, но цялостното настроение към тях е положително и хората вече имат нагласи и готовност да започнат да ги използват. Това сочи социологическо проучване за потребителските настроения към различните финансови услуги, изготвено по поръчка на дружество за електронни пари  

Проникването на дигиталните портфейли в България е със забавяне от около 1.5-2 години в сравнение с тенденциите на европейския пазар. Страната ни е на едно от последните места, докато пазари като Великобритания и Германия използват масово такива продукти от може би над две години. Там вече има много такива финансови продукти, докато у нас дигиталните портфейли все още са сравнително непознати, но с ясни заявки, че влизат и ще присъстват на пазара.

Друга причина е нивото на финансовата грамотност на хората, което е сравнително ниско. Проучването показва, че към момента 65% от потребителите ползват онлайн банкиране. Това е положителна тенденция, тъй като анкетата ни отпреди пет години показва около 20%.

Потребителите на услугата са основно хора, които са ползватели на смарт телефони, отворени са към този тип технологии и стандартно този продукт се вписва в ежедневието на хора, които водят динамичен начин на живот, които пътуват и пазаруват онлайн. Тенденцията е услугата да стане по-популярна, като една от предпоставките за това е фактът, че безкешовите плащания в страната вече изпреварват тези в брой.

Една от основните пречки за навлизането на такъв тип дигитални инструменти е ниската финансова грамотност на масовия български потребител. Пример за слабата им осведоменост е това, че от 12% посочили, че използват дигитален портфейл, едва 2% са назовали действително такъв продукт

Останалите са посочили съвсем други услуги, сред които обикновени банкови приложения, коментира маркетинговият директор на iCard Надежда Маринова. Това показва явно неразбиране за това какво всъщност е дигитален портфейл. Анкета на компанията iCard, проведена през 2018г., в която са се включили 400 души на възраст между 18 и 65 г., показва масово разплащане с дебитни карти, следвани от групата на хората, които все още се доверяват на кешовите. Независимо по кой от двата начина предпочитат да плащат, масово хората продължават да носят в себе си пари в брой, като анкетираните са посочилиnсуми от порядъка на над 60 лв.

За постепенната промяна на потребителските нагласи обаче има все повече индикатори и един от тях е наличието на голям дял на наложения платеж. „Допускаме, че това се дължи на все по-популярната онлайн търговия и сключването на сделки от разстояние“, обясни Маринова.

На този етап по-иновационните методи за раплащане все още са най-слабо застъпените сред българите. Предплатени карти използват 14% от анкетираните в изследването, дигитални портфейли – 12%, а виртуални карти – 11%. Проучването показва обаче, че има разминаване в действията и предпочитанията на респондентите, като те не крият интерес към безкешови инструменти.

Дигитални портфейли в България

A1 Wallet - мобилно приложение, с което може да се правят безконтактни плащания, да се пазарува онлайн и да се плащат сметки. Още една възможност е преводът на пари към банкова сметка. Задължително условие е потребителят да има банкова сметка, по която ще може да следи всяка една транзакция в реално време. Приложението работи с дебитни, виртуални и безконтактни карти. Достъп до портфейла има само потребителят, но той може да бъде предоставен и към семейството. Няма абонаментни или месечни такси.

iCard - Първият български мобилен портфейл. Без месечни такси и минимален баланс. Предлага най-високо ниво на защита, безплатни и незабавни преводи между потребители, плащане на битови сметки, безплатни виртуални карти за пазаруване онлайн, дебитна iCard VISA, международни банкови преводи, дигитализиране на карти за лоялност, пращане на виртуални Gift Cards и още много други услуги.

Phyre - българско приложение, което дава възможност за безконтактно разплащане чрез смартфон навсякъде по света. Може да съхранява картите си за лоялност в него. Изпращането на пари към приятел у нас или в чужбина е без такси.

Skrill - портфейл, предлаган от английска компания, може да се използва и у нас посредством приложение за телефона, което се предлага в Google Play Store. Освен безтаксови международни плащания предлага и плащания с криптовалути. Сред предимствата на услугата е, че може да се използва при търговията с валути, при плащания във видеоигри, както и при онлайн пазаруване. Това става чрез създаване на профил, който отново изисква имейл и парола, а в него потребителят вкарва данни за притежаваните от него карти.

Mobi-B – приложение за безконтактни плащания. В него се вкарват данните на различните карти, които потребителят притежава. Може бързо да се изпращат пари на приятел посредством телефонен номер, но е задължително приятелят ви също да има профил в приложението. Преводи могат да се извършват и към трети лица, но задължително условие отново е въвеждането на телефонен номер, както и намирането на банкомат, който работи с този тип система.

LeоPay - В LeoPay няма месечни такси дори и след първата година и няма месечна такса за неактивност на акаунтите. Всеки клиент получава сметките си в различни валути и двете безплатни карти, без да плаща месечна или годишна „поддръжка“. Също така, клиентите могат да достъпват профила си през уеб платформа, което им дава допълнително удобство при операциите с множество сметки и валути. Съвсем нова разработка в уеб платформата е и „Помощникът за трансфери“, който дава на потребителя предложение за типа трансфер само на база IBAN или име, когато към същия получател са изпращани трансфери.