Банковите сметки и данъчни декларации да бъдат вкарани в централизиран информационен регистър, до който службите за сигурност да имат достъп. Тази мярка срещу борбата с прането на пари е заложена в проекта за стратегия срещу противодействието на инвестирането на мръсни капитали у нас, който беше представен вчера от вътрешния министър Цветан Цветанов.

Предвижда се специализираните органи да имат улеснен достъп до банкова, търговска и данъчна информация, като по този начин разследването да се извършва по-бързо и ефективно. Достъпът до тези регистри ще е единен и ще става по електронен път.

Всичко обаче ще е при пълна защита на правата на гражданите уверяват от МВР.

От представения вчера доклад на фондация „Риск монитор“ стана ясно, че сутеньори и наркотрафиканти са шампионите в изпирането на пари у нас. 37% от осъдените за пране са придобили средствата си от трафик на хора и сводничество, докато 7% по-малко от „перачите“ са заработили средствата си с трафик на дрога. На трето място се нареждат измамниците, които са вкарали в икономиката пари, дошли след различни злоупотреби с еврофондове.

Според Георги Петрунов от фондация „Риск монитор“ процентът на осъдените контрабандисти, които също се занимават с пране на пари, е учудващо нисък (2%).

За да бъде противодействано ефективно срещу мръсните капитали вчера беше представен първият проект на стратегия за противодействие на изпирането на пари. Тя е изготвена от експерти в ДАНС, прокуратурата и представители от финансовата сфера.

Един от основните инструменти в справянето с проблема ще бъде

проследяването на съмнителните средства

улавянето на престъплението още в началната му фаза, както и превенцията.

„В годините на прехода се наблюдаваше тенденция парите на организираната престъпност да се изнасят от България. В последните години е налице точно обратното – мръсни пари се вливат у нас под формата на чуждестранни инвестиции“, коментира Дафин Маламов от Държавната агенция „Национална сигурност“. В този смисъл Маламов обяви, че вече може да се говори за пране на биографии.

Доклад на фондация „Риск монитор“ сочи, че 15 млн. лв. е сумата, която е отнета в полза на държавата или лицата са били осъдени да заплатят като равностойност на изпраното от тях имущество през 2010 г. Други 7 млн. са били отнети в полза на държавата по влезлите в сила през 2010 г. съдебни решения по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Експертът по криминологични изследвания Георги Петрунов обясни, че често срещан проблем е, че 

бандитите успяват да прехвърлят парите си

и имуществото още преди то да бъде запорирано. Една от идеите, която е заложена в стратегията срещу прането на пари, е част от конфискуваните средства да отидат в специален фонд. От него може да се подпомагат жертвите на трафик, да се отделят пари за обучението на ученици срещу този вид престъпления, както и за различни форми на превенция.

„Прането на пари и наркотрафикът са проблеми и на САЩ, ние също сме ги имали. България не е имунизирана страна срещу тях. Едно от важните неща в борбата е да се проследи пътят на мръсните пари“, коментира от своя страна американския посланик у нас Джеймс Уорлик, който също присъстваше на представянето на стратегията.

„България се забави в борбата с прането на пари от 90-те години досега. Много от изпраните пари бяха инвестирани в хотели и други дейности“, подчерта от своя страна и министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.