46% от фирмите в България имат заем за оборотни средства, показва анкета, проведена сред 168 малки и средни предприятия. 

Това заяви Деян Василев, изпълнителен директор на портала „Моите пари“, по време на форум за финансиране на бизнеса. Основната причина търговците да прибягват до подобни кредити е, че са им необходими пари за покриване на текущи разходи или за придобиване на суровини, материали и стоки в оборот.

Василев обясни, че най-често предприятията прибягват до краткосрочно финансиране за суми до 20 хил. лв. - 27%. След това се нареждат заемите между 20 и 30 хил. лв., като най-рядко фирмите се нуждаят от пари между 30 и 50 хил. лв.

10 на сто пък теглят от родните трезори суми от 200 хил. до 500 хил. лв., чрез които да запълват финансовите си дупки. Според проучването 38 на сто от предприятията имат фирмен овърдрафт.

Едва 29% обаче имат инвестиционен кредит в момента, който се ползва за придобиване на дълготрайни активи, дялове, акции, както и за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи. Интересното е, че повече от половината фирми, които са се включили в проучването, споделят, че лихвеният процент по кредита им е висок. А едва 27% смятат, че е нормален.

Според Деян Василев най-големите трудности, с които фирмите се сблъскат при търсенето на банково финансиране, са огромният брой документи, които се изискват, както и тромавата процедура при самото кандидатстване. Търговците се притесняват и от изискваното обезпечение и високите лихвени проценти и такси.

41% от малките и средните предприятия са отговорили, че през следващите 12 месеца възнамеряват да кандидатстват по европейски програми. Относно парите от ЕС фирмите споделят, че не са достатъчно информирани за начините за кандидатстване, както и че трудно банките се съгласяват да дават кредити за стартиращ бизнес.

Представителите на банковия сектор от своя страна се обединиха около идеята, че са необходими нови услуги за банковото кредитиране на малките и средните предприятия.

Според Пламен Иванов, мениджър в банкова институция, фирмите, които кандидатстват за финансиране, са от почти всички сектори на българската икономика, като най-често това са търговци, които се занимават с търговия на едро и дребно, различни видове производства и товарен транспорт. Той допълни, че поради спада на лихвите по депозитите банките имат възможност да предложат финансиране на по-добра цена, но не трябва да забравяме, че цената на кредита е свързана и с рисковия профил на сделката.

Стефан Кушкиев от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия при Столична община (ОГФМСП) заяви, че фондът функционира на територията на Столична община, за да съдейства за развитието на малките фирми и повишаването на тяхната конкурентоспособност. Според него основната цел на фонда е да улесни достъпа на фирмите до банковото кредитиране, както и да гарантира пред трезорите до 50% от кредита на предприятията. Кушкиев уточни, че младите предприемачи до 35 години, както и жените, които са решили да стартират свой собствен бизнес, ще се ползват с предимство.

„България е на 3-то място по достъп до финансиране на малки и средни предприятия“, каза Веселин Халачев, президент на Обединени бизнес клубове. Според него Европа има доста по-голям проблем относно достъпа до подобни услуги.