Българските домакинства са на второ място по ниски задължения спрямо брутния вътрешен продукт на страната за 2015 г., сочат данните на Евростат за страните от ЕС, съобщава investor.bg.

Общият размер на задълженията на домакинствата у нас е равен на 29,2% от БВП, което се равнява на 13,2 млрд. евро, показват още данните на статистическата служба.

Неплатени от предишния собственик задължения 

 

БНБ отчете ръст на депозити и кредити  

 

Задълженията на хората – към банки, телекоми и бързи кредити

 

Данни на Българската народна банка обаче показват, че за същия период домакинствата у нас дължат 18,1 млрд. лв. на банковия сектор под формата на кредити, което е 20 на сто от БВП.

Според данните на Евростат на първо място по ниска задлъжнялост на семействата е Румъния с 21,4%, което се равнява на 33 млрд. евро. На трето място пък се нарежда Унгария с 24,2 на сто или 26 млрд. евро.

Най-много задължения на домакинствата, съпоставено към БВП, имат в Кипър - 147,4% или 26 млрд. евро, Дания е със 133 на сто, равняващо се на 363 млрд. евро, и Холандия - 123,9%, което е 838 млрд. евро.

Общият размер на задълженията на домакинствата в ЕС възлиза на 10,2 трилиона евро. Над 90% от тази сума идва от кредити, предимно ипотечни, уточняват от Евростат. През последните 10 години общо задълженията на домакинствата са относително стабилни и представляват 70% от БВП на ЕС.

Въпреки това въздействието на финансовата криза е по-очевидно при активите на домакинствата. Те намаляват от 214% от БВП през 2006 г. до 181% през 2008 г. През 2009 г. започва възстановяване, като през 2015 г. те вече са 230% от БВП на ЕС.

От Европейската статистическа служба отчитат още, че финансовите активи на домакинствата през 2015 г. са повече отколкото преди финансовата криза от 2008 г. Общият им размер в общността достига 33,5 трилиона евро през 2015 г., докато през 2007 г. е бил 26,42 трилиона евро.

Под финансови активи се разбират застраховки, пенсии, стандартизирани гаранции, валута и депозити, собствен капитал и акции в инвестиционни фондове.Съотношението на финансови активи на домакинствата към БВП е най-високо в Холандия - 2,19 трилиона евро (324,5%); Великобритания - над 8,2 трилиона евро (324,1%) и Дания - 827 млрд. евро (133%).

Междувременно от Евростат съобщиха, че продажбите на дребно в 28-те страни от Европейския съюз се повишават рязко през февруари. Увеличението се отчита за втори пореден месец от началото на годината. Търговията на дребно в общността се разширява през февруари с 0,7% спрямо януари, когато продажбите на дребно се повишиха с 0,2 на сто.

Растежът на продажбите на дребно се дължи основно на търговията с нехранителни стоки, която нараства с 1,1%, както и на увеличение от 0,5 на сто при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия. На годишна база растежът при продажбите на дребно се ускорява през февруари до 2,2% спрямо 1,7 на сто увеличение през януари.

Според европейската статистика продажбите на дребно в България се повишават през февруари с едва 0,2% спрямо януари, когато нараснаха с 0,4 на сто. Най-солидно повишение при търговията на дребно на месечна основа се отчита в Португалия с ръст от 3,1%, следвана от Хърватия с увеличение от 2,8 на сто и Словения - с 2,3%.

Същевременно понижение при продажбите на дребно се констатира в Малта с 0,8%, в Латвия с 0,7 на сто и Белгия -с 0,6%.