Българската банка за развитие (ББР) подписа гаранционни споразумения с Българо-американската кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк, Общинска банка и Търговска банка Д за финансиране на домакинствата, които правят инвестиции в енергия от възобновяеми източници по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), съобщиха от насърчителната банка. 

Програмата има за цел да улесни достъпа до заеми на граждани за изпълнението на проекти за замяна на енергийни източници на твърдо гориво (печка, котел или камина) с възобновяеми. 

5100 лева средно за апартамент ще е самоучастието при саниране

Изискването е кандидатите да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници", изпълнявана от Министерството на енергетиката. 

Мярката предвижда гражданите да получат целево кредитиране до 22 000 лв. за инсталация на фотоволтаични системи до 10 kWp, която може да включва и системи за съхранение на електрическа енергия (батерии), както и до 3 000 лв. за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване. 

istock
istock

Чрез гаранцията от ББР търговските банки, заявили участие в програмата, ще отпускат заеми за изпълнение на инвестициите преди изплащане на безвъзмездната помощ с по-ниски изисквания за обезпечение, включително без предоставяне на вещни обезпечения и самоучастие от кредитополучателите, уточняват от ББР.

Улесняват поставянето на соларен панел на блока

Кредитите са със срок до 5 години и възможност за 12-месечен гратисен период. 

ББР обяви началото на програмата, в подкрепа на прехода на домакинствата от употребата на твърди горива към използването на възобновяема енергия в домовете си, в края на септември. Банките, желаещи да се включат в програмата, трябваше да заявят това до 26 октомври. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase