Жените са по-нехайни към финансите си и половината от тези, които имат банкова карта, не знаят колко плащат за лихви и такси, показва проучване на "Мастъркард", проведено у нас.

При мъжете процентът е 41 на сто. Най-малко се интересуват от разходите си българите между 18 и 24 г.

31% от картодържателите не следят задълженията си, 39 на сто го правят по извлеченията, а 19 на сто - чрез онлайн банкиране. Последният метод е по-предпочитан от силния пол.

В Северна България пък залагат на банковите извлечения. Това е валидно и за хората с по-нисък социален статус.

ПИБ е първата банка, която ще започне да издава карти "Мастъркард" за безконтактно плащане у нас. Транзакцията се осъществява само с почукване на ПОС терминала. Дребни суми пък ще могат да се превеждат без ПИН и подпис