Въпреки трудностите на 2022 г. фондът печели първа позиция в категория „Смесен консервативен фонд“ в ежегодната класация на Investor.bg.
 
Изминалата 2022 г. бе белязана от редица икономически и геополитически фактори, които разклатиха стабилността на финансовите пазари и поставиха редица предизвикателства пред инвеститорите.

Засега обаче 2023 г. носи глътка въздух на финансовите пазари и кара дори и тези от нас, които се изплашиха от спадовете през изминалата година, отново да се замислят за възможностите, които пазарите предлагат за нашите спестявания. Научете повече за инвестиционните стратегии, които ни помагат във времена на волатилни пазари.

Едно от най-работещите решения, като застраховка срещу пазарни спадове е стратегията на осредняване на покупната стойност. Зад нея стои простата логика, че при едни периодични по-малки вноски, ние имаме възможност да се възползваме от различни във времето стойности на дадени активи, като по този начин постигаме изгодна средна цена на покупка. Най-лесният начин да приложим тази стратегия е спестовният план като инструмент за инвестиране.


Защо спестовен план в ЕЛАНА Еврофонд


На фона на нестабилността, която изминалата година донесе, ЕЛАНА Еврофонд бе поставен на първа позиция в категория „Смесен консервативен фонд“ за 2022 в ежегодната специализирана класация на Investor.bg.

Какво донесе наградата на фонда и повече за инвестиционните му стратегии разберете от интервюто с портфолио мениджъра Радостин Бакърджиев.

ЕЛАНА Еврофонд е базиран на нискорискова инвестиционна стратегия, което означава, че фондът инвестира предимно в дългови книжа или облигации. Това са инвестиционни инструменти, които макар и да носят сравнително по-малка доходност (прогнозната доходност за фонда е в размер на 3,5%), дават висока сигурност за парите ви, както и позволяват да имате един по-къс инвестиционен хоризонт (минимум 3 години), в сравнение с високорисковите стратегии.
Вижте как може да спестите за мечтаната почивка с примерен 3-годишен план в ЕЛАНА Еврофонд.

След катаклизмите на 2022 година, които донесоха лошо представяне на всички класове активи, както и рядко наблюдавани негативни трендове, пазарът на облигации вече носи някои атрактивни възможности за доходност, лесно разпознаваеми за професионалното око. Прочети още.

Като консервативен фонд, ЕЛАНА Еврофонд се възползва и от едни от най-ниските нива на такси, в сравнение с останалите предложения от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. От началото на годината дружеството премахна такса за обратно изкупуване на всички свои фондове, като едновременно с това въведе и прагове за таксите за емитиране и симплифицира таксуването за клиентите, които желаят спестовен план. На фона на тези нововъведения, фондът запазва по-ниски нива на таксите, с цел максимализиране на резултатите при по-късите инвестиционни хоризонти, които предлага.

Тези нововъведения в таксите отразяват нивата за съответните типове фондове в Европа с цел да улеснят избора на инвеститорите и да им позволят да се фокусират и върху други фактори, като клиентско обслужване, на което ЕЛАНА Фонд Мениджмънт традиционно залага.


Подходящ ли е ЕЛАНА Еврофонд за мен


Консервативните стратегии са особено подходящи за постигането на цели, които са сравнително по-близко във времето. Те ни носят по-умерени нива на доходност, но осигуряват спокойствие за инвеститорите, заради по-ниските нива на риск.

Може да разберете какъв е вашият индивидуален инвеститорки профил със специализираната анкета на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

Специалистите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт с удоволствие ще ви предоставят безплатна консултация, пишете на spesti@elana.net, потърсете на тел. +359 2 81 000 65, или използвайте чат опцията на нашия уебсайт: elana.net/fund-management
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с основния информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на фонда.