Глоба и за работещите, които нямат сключен трудов договор, а не само за работодателя, предвиждат промени в Кодекса на труда, приети на първо четене от парламента. 

Който предоставя работната си сила без сключен трудов договор, се наказва с глоба в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход за съответната дейност, е записано в проектоизмененията.

Платената глоба ще се превежда във фондовете на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.

Предвидената и в момента санкция за работодателите, наели хора без договор, е между 1500 и 15 000 лв.

От левицата се обявиха против разпоредбата да се санкционира и работникът. Защо да се наказва и той, още повече в условия на криза, когато понякога хората  са принудени да приемат работа без трудов договор, заяви Драгомир Стойнев /Коалиция за България/, председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика.Той смята, че подобни закони могат да бъдат обявени дори за противоконституционни. 

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов заяви, че ще има непримиримост към всички, които не плащат данъци и осигуровки. Не може един работодател да плаща, а друг не, това не е лоялна конкуренция, посочи той. Според него с тези текстове се помага на хората,  защото, когато  работят в сивата икономика те са извън цялата социалноосигурителна мрежа, нямат никаква социална защита, нито право на обезщетения.

Светлана Ангелова от ГЕРБ отбеляза, че договарянето е двустранен процес и  работникът има не само права,  а и задължения. Има случаи на работници, които сами предлагат да работят без договор, за да избегнат плащането на осигуровки, каза тя. Ангелова добави, че парите от глобата на работника всъщност ще отива за самия него, за да се осигури три месеца назад.

В проекта се предлага и промяна на критериите за представителни организации на работниците и работодателите.  Те са по-високи, по думите на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов - да обединява браншови или отраслови
структури и предприятия, в които са наети не по-малко от 100 хиляди осигурени по трудов договор лица,  да има местни органи в повече от една четвърт от общините в страната и национален ръководен орган. 

Записано е и изискване да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт. Срещу това възрази Румен Петков от левицата, който видя в тази разпоредба целева атака срещу БТПП.

С промените се регламентира наемането на хората на временна работа и агенциите за временна работа. Това е и основният акцент в измененията, според социалния министър Тотю Младенов.