Питали ли сте се къде отиват парите ви от ежемесечните осигурителните вноски? Въпреки че тези месечни парични плащания гарантират материална защита на трудещите се, някои хора предпочитат да бъдат осигурявани на нереално ниска сума или дори да работят без социални осигуровки и следователно – без гаранция за плащане, за болнични, за обезщетение и т.н. Според бизнеса около една пета от икономиката на страната е в сивия сектор.

Какво да направим, ако не са ни внасяли осигуровките

По данни на НОИ почти всеки трети работещ българин е осигурен върху минималната заплата или дори върху по-малка сума. А размерът на пенсията, която ще получавате, зависи от това колко средства имате по партидата. Затова е важно да се осигурявате на реалните си доходи. Недекларирането на доходи и получаването на пари „под масата“ са сред основните причини за ниските пенсии у нас. За да се прекъсне тази порочна практика, всеки човек трябва да знае как се разпределят парите му и какви рискове покриват.

Видове осигуряване

- Здравно осигуряване – то предоставя основен здравен пакет, гарантиран от държавата. Качеството „осигурено лице“ се придобива задължително по силата на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Обикновено българското гражданство е в основата на придобиване на това качество и няма връзка с полагането на трудова дейност. Чуждестранни граждани също могат да придобият качеството „осигурено лице” за целите на задължителното здравно осигуряване, но при наличие на предвидените в ЗЗО условия.


- Държавно обществено осигуряване (ДОО) – социално осигуряване за общо заболяване, майчинство, пенсии, безработица, трудови злополуки и професионални болести. Осигурени са всички физически лица, които извършват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване; самоосигуряващите се лица са осигурени за времето, през което са внесени дължимите авансови осигурителни вноски; морските лица са осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.

Плащаме все повече данъци и осигуровки онлайн без такси

- Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО е вторият стълб на пенсионната система. Задължително се осигуряват: в универсален пенсионен фонд – всички, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване; в професионален пенсионен фонд – работещите първа и втора категория труд, независимо от възрастта.

Социални рискове, покрити от ДОО

Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват в следните фондове:

- „Общо заболяване и майчинство“ за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;

iStock
iStock

-„Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

- „Пенсии за лицата по чл. 69“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

Може ли закупуването на стаж за пенсия да бъде разсрочено

- „Трудова злополука и професионална болест“ за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;

- „Безработица“ за безработица.

ДОО предоставя обезщетения, помощи и пенсии при временна неработоспособност, временна намалена работоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт.

istock
istock

Осигурителен доход

Осигурителният доход определя размера на осигурителните ви вноски за всички видове осигуряване. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване определя граници на осигурителния доход за всяка година.

Колко българи се осигуряват на над 3400 лева 

Проверка на осигуровките

Ако искате да знаете колко точно осигуровки внас я вашият работодател и да следите своя статус, можете да направите справка в сайта на НОИ. Нужно е само да въведете ЕГН и ПИК (персонален идентификационен код). Ако нямате ПИК, можете лично да получите такъв в най-близкия офис на НОИ само срещу лична карта или чрез упълномощено лице чрез представяне на нотариално заверено пълномощно.

Възстановяване на надвнесени осигуровки

Ако сте надвнесли суми за задължителни осигурителни вноски, които искате да си възстановите, вижте Възстановяване на суми. За възстановяване на ДДС, вижте още Възстановяване на ДДС.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg