Всички са чували за т.нар. осигуровки или осигурителни вноски, както се наричат по закон, но само експертите в областта на счетоводството, данъчното и осигурителното право са наясно със същността, принципите и изчисляването им.

Не са рядкост и случаите, в които работещите се сблъскват с неприятната ситуация, в която разбират, че не могат да се ползват от редица права, които държавата им дава право, поради факта, че липсват внесени осигурителни вноски, които всъщност са основа за да бъдат ползвани редица обезщетения по различни поводи.
 
Какво представляват осигурителните вноски, кой и в какъв размер следва да ги заплаща и какво може да направим, ако разберем, че не са ни внасяни такива, отговаря Тодор Капитанов.

Какви осигуровки се плащат при работа в чужбина 

Осигурителни вноски са месечни парични плащания, които гарантират в солидарната социална система на България материална (парична и др.) защита на работниците и служителите при различни социални рискове - болест, майчинство, трудова злополука, инвалидност, безработица, старост и смърт.
 
Съгласно закона задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са всички лица, които упражнява трудова дейност. Работодателите, имат ангажимент да удържат и внасят осигуровки за работниците и служителите на месечна база. Осигуровките се дължат върху общото брутно възнаграждение на всеки от служителите в рамките на определените от закона минимални и максимални граници на осигурителния доход.

Към настоящия момент (февруари 2022г.) минималният размер на осигурителния доход в България е 650  лв., а максималният размер е 3000 лв. Следователно, ако работещият получава възнаграждение в размер над 3000 лв., той ще дължи осигурителни вноски само до размера на максималния осигурителен доход - 3000 лв., но не може да бъде осигуряван върху по-малко от 650 лв. месечно брутно възнаграждение. Социалните и здравни осигуровки са разделени по фондове - фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд Трудова злополука и проф. болест и фонд „Безработица“.
 
Общият размер на осигуровките е в размер на 32.70-33.40% върху брутното трудово възнаграждение, като от тях 18.92-19.62% са за сметка на работодателя и 13.78 % се удържат от месечното възнаграждение за сметка на работника или служителя.

Внасяне на осигуровки със задна дата
 
При положение че работодателят по една или друга причина не изпълнил ангажимента си да удържи и внесе осигуровки за работниците и служителите на месечна база (срокът за внасяне на осигуровките е до 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труд. С други думи, осигуровките за февруари, следва да бъдат внесени до 25 март), то имате възможност да потърсите правата по няколко начина.

istock
istock

В такава ситуация законът ви дава право да прекратите трудовия си договор без предизвестие, на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване). Също така може да поискате заплащане на дължимите осигуровки като сезирате съответния съд, който да разпореди решение във ваша полза. 

Не забравяйте, че по този род съдебни дела не са дължими държавни такси. Във всеки един момент имате право да се обърнете към контролните органи Инспекция по труда, служителите на която да извършат проверка във фирмата или учреждението за отправи задължителни предписания на работодателя, както и да сезирате Националната агенция по приходите относно неплащането на осигуровки и данъци от страна на съответния работодател.
 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg