След цял живот усилен труд идва и ред да си дадем заслужена почивка и да се пенсионираме.

Знаем, че има определени условия, на които трябва да отговаряме, за да получим пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В следващите редове става ясно какво точно се крие зад магическия израз “осигурителен стаж”, който отваря вратите както към правото на пенсия в края на професионалния ни път, така и към редица други осигурителни права като обезщетения при майчинство, трудоустрояване, безработица и др.

Инвестиция от 1000 долара в Google преди 10 години - колко бихте имали сега?

Осигурителната система е сложна и стажът е само един от нейните елементи.

istock
istock

Какво е осигурителен стаж?

Когато полагаме труд било за своя работодател, било за себе си (тогава съм самоосигуряващо се лице), подлежим на осигуряване (задължително или доброволно) в НОИ за определени събития, които могат да настъпят в живота ни. Такива са:

- заболяване – най-обикновена настинка или пък заболяване, свързано с работата ми, наричано “професионална болест”);
- трудова злополука;
- майчинство;
- безработица;
- старост;
- смърт.

При настъпването им, ако отговаряме на определени условия, имаме правото да получим определено плащане (обезщетение или пенсия) от Националния осигурителен институт.
 

istock
istock

Задължително ли ни съкращават, ако вече имаме пенсия

Много често, за да възникне правото ни на обезщетение или пенсия, както и при определяне на техния размер, съществена роля играе осигурителният стаж, който сме натрупали.

Най-общо казано, осигурителният ни стаж е времето, през което сме били осигурени. Това означава, че нашият работодател е трябвало да внася осигурителни вноски за нас в НОИ или пък ако сме самоосигуряващо се лице, да сме си внесли такива.

Осигурителната вноска е определена парична сума, която се дължи на Националния осигурителен инстиут. В случай че работим за някого, вноската се поделя между работодателя ми и нас самите (удържа се част от трудовото ни възнаграждение).

istock
istock

Сумата се внася в НОИ от работодателя ни. Ако сме самоосигуряващо се лице обаче, сами дължим и си внасяме осигурителните вноски.

Важно! Ако работодателят ни или друго лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за нас (държавата, ако сме държавни служители например), не са внесли тези вноски за определен период или въобще, това в никакъв случай не означава, че периодът не ни се зачита за осигурителен стаж. Тъкмо обратното! В този случай лицата, които не са изпълнили задълженията си, ще понесат своята отговорност, а и ние можем да бъдем спокойни, че сме осигурени.

НОИ потвърди ръста на болничните

Но! В случай че сме самоосигуряващо се лице (ЕТ, адвокат, регистриран земеделски стопанин, занаятчия и т.н.), е необходимо да сме си внесли осигурителните вноски, а не просто да ги дължим!

istock
istock

Например: Вие сте едноличен търговец и желаете да се осигурявате за общо заболяване, за да получавате обезщетение, ако се разболеете от грип например (по принцип като самоосигуряващо се лице не сте длъжни да внасяте осигурителни вноски за това, но ако желаете, може да го направите.)  За да получите така желаното обезщетение, когато се разболеете обаче, е необходимо да сте си внасяли  осигурителните вноски “за общо заболяване” за определен период от време – 6 месеца. Нужно е вноските ви да бъдат реално внесени. В противен случай няма да получите обезщетение.За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg