Запорът е сред основанията, при които работодателят може да направи удръжка от трудовото възнаграждение на своя работник или служител и без неговото съгласие. Удръжката се прави без значение от вида на сключения трудов договор.  Кои запорни съобщения се вписват в трудовата книжка, , отговаря Тодор Капитанов - създателят на  www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Съгласно закона запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника. Това действие се извършва от лицето, което изплаща възнаграждението. Когато длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване, дори и да не е получено друго запорно съобщение.

Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж в трудовата книжка на работника или служителя се вписват запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 ГПК. Следователно в трудовата книжка се вписват само запорните съобщения по вземане за издръжка.
Запорните съобщения се вписват на определените за това страници на трудовата книжка.

В нея следва да се впишат и:

•             номерът и датата на издаване на запорното съобщение;
•             номерът на изпълнителното дело, по което е постановен запорът;
•             наименованието и адресът на взискателя;
•             общият размер на вземането; изплатените суми.

istock
istock

Графата за изплатени суми се попълва, когато лицето напусне преди пълното изплащане на задължението му - в този случай се отразява точната сума, изплатена към момента на прекратяване на трудовия договор, или когато сумата е изплатена напълно. След изплащане на пълния размер на задължението от страна на длъжника запорното съобщение се заличава от трудовата книжка по нареждане на съдебния изпълнител, който е наложил запора.

Оформяне на трудовата ни книжка при прекратяване на работа

До получаване на това разпореждане работодателят няма право по своя преценка да заличава вписаното запорно съобщение, дори задължението по него да е вече изплатено. Заличаването се извършва чрез вписване на номера на разпореждането на съдебния изпълнител, направено под съответното вземане.

Справка:

чл. 349, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда 
чл. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж в трудовата книжка
чл. 512, ал. 5 от ГПК.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg