Недопускането до работа може да бъде законосъобразно – например при временно отстраняване от работа, неизтекъл болничен или незаконосъобразно – например служителят е в предизвестие, но работодателят не желае да го допуска до работа в този период и създава пречки.

В кои случаи обаче недопускането на работа е незаконосъобразно и какви обезщетения се дължат от работодателя, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg.

Недопускането до работа е ограничаване на служителя да полага труд.

Обезщетение при пенсиониране, ако сме в болничен

Недопускането може се осъществява по различни начини. Например отказ на достъп до мястото на работа или работното място, отказ да се създадат необходимите условия за работа (например липса на достъп до съоръжения, машини, с които работникът или служителят работи), непредоставяне на определени инструменти, машини, защитно облекло и др.

istock
istock

При всички случаи недопускането на работа е създаване на всякакви пречки или неотстраняване на пречки за изпълнение на трудовите задължения.

Обезщетениe за причинени вреди на работника

При незаконосъобразното недопускане до работа работодателят дължи обезщетение.

Работодателят дължи обезщетение на работника или служителя при недопускането му на работа в две хипотези:

1. При „първоначално” недопускане на работа - когато е възникнало трудово правоотношение между страните и работникът или служителят се яви в законоустановения седемдневен срок или в срока, уговорен между страните, за да постъпи на работа, а работодателят не го допусне да изпълнява трудовите си задължения.

istock
istock

Дължимото обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение за длъжността от деня на явяването на работника или служителя, за да постъпи на работа, до неговото действително допускане на работа.

Трябва ли да заплатя, ако не спазя предизвестието при напускане

2. При „последващо” недопускане на работа - когато след като е започнало изпълнението на задълженията по възникнало трудово правоотношение, работодателят не допуска работника или служителя да осъществява трудовата си функция (напр. след прекратяване на ползването на законоустановен отпуск).

Размерът на дължимото обезщетение се определя от брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето на незаконното недопускане на работа.

Обезщетението при недопускане на работа подлежи на данъчно облагане.

Справка:

по чл. 213 КТ

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg