Има ли право работничка или служителка на допълнителни дни платен отпуск за отглеждане на деца до 18-годишната им възраст, в какъв размер е и дали може да бъде отложено неговото ползване, отговаря създателят на www.mywork.bg Тодор Капитанов.

Съгласно Кодекса на труда в Република България, ако е уговорено в колективен трудов договор, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае, и не може да се компенсира с парично обезщетение освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

Заплащане на отпуски поради лични и семейни причини

Този отпуск в вид допълнителен отпуск, условията и редът за ползването на който са предмет на колективно договаряне.

Кодексът на труда установява общата рамка за него, като няма пречка да се договарят и по-голям брой дни (напр. майки на две деца до 18-годишна възраст да ползват три/четири и повече дни вместо два работни дни допълнителен отпуск).

istock
istock

Предпоставка за ползване на този отпуск е децата да са непълнолетни, а последната година, за която възниква право на такъв отпуск, е годината на навършване на пълнолетие на едно или повече от децата.

Ако работничката или служителката не се ползва от полагащия ѝ се отпуск или използва само част от него, следва да ѝ бъде изплатено парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

Имаме ли право на повече отпуск, ако сме с ТЕЛК

Работничката или служителката може да даде съгласието си като майка (осиновителка) на детето, баща му (осиновителят му) или един от родителите им да се ползва с посочения горе отпуск, стига да работи по трудово правоотношение.

Ползването на отпуска за две и повече живи деца може да се отложи за следващата календарна година както следва:

1. работодателя - поради важни производствени причини

2. работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

istock
istock

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в определените срокове, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

Справка:

чл. 176 от Кодекса на труда

чл. 168 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg