По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.2% спрямо първото тримесечие на 2019 година.

Увеличението в индустрията е с 9.0%, в услугите - с 9.2%, и в строителството - с 8.1%.

Данните засягат само половин месец от стартирането на извънредното положение в страната и не отразяват ефекта от COVID-19 върху заплатите след това, особено в сектори, най-силно засегнати от вируса, като туризма.

Има ли равенство в заплащането между половете у нас

По икономически дейности през първото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 25.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 23.2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13.5%.

istock
istock

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.3%.
 

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 25.6% за „Образование“ до 3.4% за „Добивна промишленост“. 


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg