Проблемите с битовите условия на работното място са едни от най-често посочваните, когато работещите биват запитани с какво считат, че работодателят им може да подобри средата, в която се полага труд.

Нека не забравяме, че за всички подобни условия, законът залага много конкретни изисквания, които следва да бъдат спазвани от работодателите. Тяхно задължение е да осигурят тази среда, а ако не са спазили нормативни разпоредби, уреждащи условията на труд, то съответно ще търпят както административни, така и финансови санкции, при положение че контролен орган констатира подобни нарушения.

Може ли да работя на граждански договор по време на майчинство

Говорейки за условия на труд, то предимно се има предвид осигуряването на здравето и безопасността на работниците и служителите. Изключително широк е периметъра на обхвата на тези условия – от хигиената на работното място, до нивото на осветлението и шумът, дори и височината на стола, бюрото, работния плот и нивото на яркост на монитора, ако работим с компютър или друг вид видеодисплеи.

istock
istock

Сред изискванията относно работната среда, които засягат всички работещи, има специални разпоредби, които касаят единствено жените.

Практиката сочи, че често тези разпоредби не се спазват и работещите рядко са информирани, че въобще съществуват. Става въпрос за специално уредени помещения, предназначени за хигиена и лична грижа на жените, както и за помещения, предназначени за почивка на работничките и служителките. Какви са изискваните към тези помещение и в кои случаи следва да бъдат осигурени, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени се откриват и обзавеждат в предприятията, в които работят 20 и повече жени.

Жените по-засегнати от повишението на цените

Стаята за лична хигиена на жените се състои от:

1. Приемна, в която има съблекалня с площ, не по-малка от 6 кв.м, умивалник, сешоар или салфетки за индивидуално ползване, столове, огледало, закачалка, шкаф с лигнин и дамски превръзки и др.;

2. Процедурна с индивидуални кабини: 1 кабина при брой на жените в предприятието до 300 на смяна, а над 300 – по 1 кабина плюс на 200 жени. Всяка кабина трябва да има площ, не по-малка от 3,0 кв.м, и да е обзаведена с хигиенен ръчен душ;

3. Тоалетна. Подът и стените на кабините трябва да са облицовани с теракотни, съответно с фаянсови плочки. Във всяка кабина на височина 10 см се поставят две стъпенки от цимент и облицовани с плочи с разстояние помежду им 40 см. По средата между задния край на стъпенките се поставя подов сифон. Подът трябва да бъде леко наклонен към отвора на сифона за оттичане на водата.

istock
istock

Всяка кабина и тоалетна трябва да бъдат снабдени с кофа с педал за отпадъците. В кабините трябва да има течаща топла и студена вода, която да отговаря на БДС 2823-67.

Много повече работещи бедни са мъже, отколкото жени

Стаята за почивка на бременните жени е с площ, не по-малко от 8 кв.м, и се обзавежда със:

1. твърда кушетка, покрита с гладка мушама (една на 5 бременни);

2. шкаф с чаршафи за индивидуално ползване от всяка бременна;

3. масичка или нощно шкафче;

4. чешма с топла и студена вода;

5. най-малко 2 стола;

6. чаши за вода.

Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени трябва да бъдат една до друга. Те се откриват в помещения, които не са изложени на производствени вредности и замърсяване.

istock
istock

В стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени се осигуряват отопление и осветление в съответствие с хигиенните норми.

Ръководителят на предприятието организира обзавеждането, комплектуването и откриването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени и осигурява редовното им снабдяване с необходимите материали, определени от здравния работник, обслужващ жените, и от профкомитета.

Здравните и профсъюзните органи на предприятието упражняват контрол за откриването, обзавеждането, поддържането и използването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени.

Забраняват се пушенето и употребата на алкохол в стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени, както и използването им за други цели.

Справка:

Наредба № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg