През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 525 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 4.3 на сто, съобщи Националният статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са:

"Хотелиерство и ресторантьорство" - с 30.5 на сто;

- "Култура, спорт и развлечения" - с 22.8 на сто;

Въвеждат начални минимални възнаграждения за работещи в галерии и музеи

- "Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.5 на сто.

Намаление на заплатите с 1.3 на сто е регистрирано в икономическа дейност "Операции с недвижими имоти".

Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1 542 лв., за май - 1 530 лв., и за юни - 1 505 лева.

istock
istock

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.1 на сто спрямо второто тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 44.7 на сто, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 31.1 на сто, и "Култура, спорт и развлечения" - с 25.2 на сто.

Какви допълнения към основната заплата може да получаваме

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2021 г. са:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 709 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2 368 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 233 лева.

istock
istock

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 936 лева; "Други дейности" - 996 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 077 лева.

Кое е определящо за нивото на заплащането ни

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 19.5 на сто, а в частния - с 12.3 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg