Половин милиард лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа бе поет от Министерството на финансите.

Този път бе преотворена емисия от книжа със срочност три години и половина (книжа с падеж на 17 май 2025 г.), а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 0,88%.

С тази емисия общата нова задлъжнялост от началото на годината става милиард и половина лева.

Общият размер на подадените поръчки на днешния дългов аукцион достигна 752,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,50 пункта.

Правителството тегли още 500 млн. лева дълг

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 65 базисни точки (доходността по дълговите книжа на България е с 0,65% по-висока от тази на немските книжа), като на предходния аукцион за същата емисия, проведен през месец март 2022 г., спредът към германските федерални облигации беше в размер на 81 базисни точки.

На предходния аналогичен аукцион на 14-ти март обаче беше постигната по-ниска среднопретеглена доходност от 0,55% и по-високо ниво на покритие от 1,93 пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона в понеделник придобиха пенсионни фондове - 56,2%, следвани от банките – 33,58%, гаранционни фондове – 5,0%, застрахователните дружества – 1,1%, инвестиционни посредници – 0,12%,  и други инвеститори – 4,0%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg