На 31 октомври изтича срокът, в който хората и семействата, нуждаещи се от подпомагане с целева помощ за отопление, могат да подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящия си адрес.

Кандидатстването за отоплителния сезон 2019/2020 г. започна на 1 юли.

През предстоящия отоплителен сезон от 1 ноември 2019 г. до 31 март 2020 г. месечният размер на помощта за отопление ще е 93,18 лв., което е с 24,5% повече в сравнение с миналата година.

Доходът за достъп до детски се запазва и догодина

Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане ще се повиши с 91,75 лв. – от 374,15 лв. на 465,90 лв.

Към 6 октомври над 265 000 лица и семейства са депозирали заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон.

АСП
АСП


На близо 210 000 от тях вече са издадени заповеди за отпускане на такива средства, се посочва в информацията.
Откази са получени в 33 670 случая.

Има ли надписване на сметките за ток?

При съпоставка на данните за отпуснатите помощи за отопление в периода от 1 юли 2018 г. до 6 октомври 2018 г. и 1 юли 2019 г. - 6 октомври 2019 г. се отчита увеличение на отпуснатите помощи за целевите групи.

Прагът за достъп до този вид помощ беше разширен най-много с промените в наредбата през 2019 г., а именно - хората с увреждания, възрастните и особено онези от тях, които живеят сами.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg