Кабинетът одобри повишение на заплатите на служители в НОИ, НЗОК и НСИ.

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 5 503 000 лв.

Средствата ще се използват за увеличаване с до 30 на сто на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите на НОИ, ангажирани с дейности за превенция разпространението на коронавирус COVID-19 и ограничаване на последствията от пандемията.

Проверяват на сайта на НОИ за изплатени пари по мярката 60/40

Постановлението се приема в изпълнение на новите социално-икономически мерки на правителството в отговор на епидемичната криза. По-високите основни заплати влизат в сила от 1 август 2020 г.


С допълнителния трансфер ще се покрият разходите за тяхното изплащане и за задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя до 31 декември 2020 г.

Министерският съвет прие също така и Постановление за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт (НСИ) за 2020 година.

В кои сектори вдигнаха заплатите в кризата


Те засягат служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“.

Основна задача на над 500 души, работещи в Териториалните статистически бюра, е събирането и обработването на статистическа информация. Служителите са длъжни, в съответствие с изискванията на европейското законодателство в определените срокове да осъществяват анкетните изследвания, независимо от ограниченията, които се налагат от епидемичната обстановка. Провеждането на анкети и интервюта в условията на COVID-19 предполага постоянен контакт с външни лица, като по време на епидемията мерките, които могат да се приложат от други работодатели и администрации, а именно работа от вкъщи, тук са неприложими.

Повишаването на възнагражденията и полагащите се осигурителни плащания за сметка на работодателя са част от одобрените от правителството нови социално-икономически мерки във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничаване на последиците от COVID-19.

НЗОК

Министерският съвет прие също и Решение за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

1000 лв. разлика в доходите между столица и провинция у нас

Законопроектът дава правна възможност за заплащане на отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ и незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 и 2016 г., в рамките на финансовите параметри на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Тази възможност ще се осъществи при наличие на неусвоени средства за здравноосигурителни плащания за болнична помощ в размер на до 75 млн. лв.

С друго правителствено постановление е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на Национална здравноосигурителна каса за 2020 г. в размер на 1 874 000 лв. за увеличаване възнагражденията на персонала на Националната здравноосигурителна каса, който е натоварен с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19.

Средното увеличение на работната заплата на учителите е с 18,4 процента

С 15% се вдигат и възнагражденията на служителите на регионалните управления по образованието. Промените влизат в сила със задна дата – 1 август. Това реши Министерския съвет.

Фирмите продължават да режат заплати

Разходите на регионалните управления по образованието за тази година се увеличават с 878 900 лв. Тези средства ще отидат за повишаване на доходите на служителите. Общата им численост в 28-те РУО-та е 612 души.

„С решението се цели привличане и оставане на служители, които имат пряко отношение към организацията и контрола на учебния процес в условията на епидемичната криза, както и повишаване на мотивацията им. След въвеждането на извънредната епидемиологична обстановка в страната служителите от РУО организират, координират и подпомагат обучението на учениците от разстояние в електронна среда, както и контролират дейността на училищата и на детските градини. Друга тяхна задача е да си сътрудничат, с местните власти при контрола на спазването на противоепидемичните мерки след отварянето на детските градини през май 2020 г. и тяхното безопасно функциониране”, уточниха от пресслужбата на МС.

Служителите на РУО организираха безопасното присъствено провеждане на външното оценяване след седми клас и държавните зрелостни изпити след дванадесети клас в условията на пандемия. Предстояща задача пред регионалните управления на образованието е създаване на условия за нормално започване на новата учебната година при спазването на указанията на здравните власти за предпазване на децата, учениците и персонала в институциите от епидемията от коронавирус.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg