Общият брой на осигурените в пенсионните фондове към 31 декември 2019 г. е 4 778 302, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 1708 млн. лева.

През 2019 г. дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към края на 2019 г. от 475 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт /НСИ/. Приходите от дейността на тези дружества достигат 199 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 54 млн. лева.

Орязват наследниците на парите за втора пенсия

В НСИ отчет за дейността си през 2019 г. са представили 28 лицензирани пенсионни фонда, от които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни. Балансовата стойност на активите им към 31 декември 2019 г. е 15 734 млн. лв., а инвестициите достигат 14 467 млн. лева.

iStock
iStock

В Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили и 49 лицензирани застрахователя с балансова стойност на активите към 31 декември 2019 г. от 7072 млн. лв. и реализиран оборот от 3046 млн. лева.

Застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си през 2019 г. в размер на 149 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 32 млн. лв., а в "Друго застраховане, без животозастраховане" - 117 млн. лева.

Колко пари натрупаха хората за втора пенсия

Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ са представили 249 специализирани инвестиционни предприятия (инвестиционни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, договорни фондове, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, алтернативен инвестиционен фонд и национални инвестиционни фондове) с обща балансова стойност на активите към 31 декември 2019 г. от 9075 млн. лева.

iStock
iStock

Получените чужди активи (ценни книжа и парични средства на клиенти) са в размер на 5379 млн. лева. Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2019 г. възлизат на 1131 млн. лв., а финансовият резултат за годината е печалба от 112 млн. лева.

Осъвременяване на пенсиите предлагат от БАН


По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ, са 9754. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2019 г. е в размер на 1267 млн. лева. Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2019 г. са 688 млн. лв., а приходите от регламентирана дейност /приходи от дарения под условие, приходи от дарения без условие, членски внос и други приходи/ - 646 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите към 31 декември 2019 г. са 2 192 943, като от тях юридическите лица са 169 740, а физическите - 2 023 203. В тях работят 58 487 доброволни сътрудници, които са отработили 1 275 308 часа.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg