Голямата рецесия и финансовата криза през 2007-2009 г. поставиха световната икономика пред сериозни изпитания.
 
Business Insider изброява 20 професии, в които са били заети стотици хиляди хора през 2007 г., като след това драстично са намалели, според Националното бюро за икономически изследвания (NBER).

С данни от проучване на американската общност (American Community Survey) за 2007 и 2017 г., събрани от Minnesota Population Center са разгледани индустриите, които имат най-голям спад в заетостта в този период.

Кои професии ще изчезнат до 20 години

С 23%  намалял броят на заетите в сектор печат и свързаните с него дейности – или от 704 197 души заети през 2007 г. те са намалели до 544 190 през 2017 г.

В производство на мебели – от 582 615 заети през 2007 г. намаляват до 444 674 през 2017 г. (24% спад).

Производство на машини за търговската и обслужващата (сервизна) индустрия - през 2007 г. са били заети 111 976 души и през 2017 г. са намалели на 84 420 (спад с 25%).

istock
istock

Фабрики за текстилни изделия - 102 698 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 77 263 през 2017 г. (спад с 25%).

Дърводобив - 107 710 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 80 998 през 2017 г. (спад с 25%).

Цветарски магазини - 129 668 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 97 097 през 2017 г. (спад от 25%).

Производство на картони и кутии - през 2007 г. са били заети 139 291 души и са намалели до 103 377 през 2017 г. (спад с 26%).

Магазини за подаръци и сувенири - през 2007 г. са били заети 203 413 души и са намалели до 150 708 през 2017 г. (спад с 26%).

Услуги за професионална рехабилитация - през 2007 г. са били заети 236 867 души и са намалели до 175 117 през 2017 г. (спад с 26%).

Производство на цимент, бетон, вар и гипс - през 2007 г. са били заети 209 452 души и са намалели до 154 110 през 2017 г. (26% спад).

istock
istock

Тъкачно производство - през 2007 г. са били заети 126 794 души и са намалели до 92 889 през 2017 г. (спад с 27%).

Персонализирани шивашки услуги - 274 903 души са били заети през 2007 г. и са намелели на 199 462 през 2017 г. (спад с 27%).

Производство на комуникационно, аудио и видео оборудване - през 2007 г. са били заети 191 060 души и са намалели до 135 950 през 2017 г. (спад от 29%).

Кои въпроси е важно да зададете при интервю за работа

Магазини за офис консумативи - 184 215 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 129 592 през 2017 г. (спад с 30%).

Хора, занимаващи се с окабеляване и поставяне на телекомуникационно оборудване - 835 711 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 564 715 през 2017 г. (спад с 32%).

istock
istock

Издателски дейности, с изключение на вестници и софтуер - през 2007 г. са били заети 376 730 души и са намалели до 251 952 през 2017 г. (спад с 33%).

Книжарници и павилиони за вестници - 188 312 души са били заети през 2007 г. и са намалели до 116 703 през 2017 г. (спад с 38%).

Производство на компютърно и периферно оборудване - през 2007 г. са били заети 253 853 души и са намалели до 146 624 през 2017 г. (спад с 42%).

Издателство на вестници - през 2007 г. са били заети 438 291 души и са намалели до 208 549 през 2017 г. (спад от 52%).

Производство на космически продукти и части - през 2007 г. са били заети 296 599 души и са намалели до 66 921 през 2017 г. (спад от 77%).


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg