Регистрираната безработица в страната задържа ниското си равнище от 4.9 процента и през февруари, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.

В сравнение със същия месец на миналата година се наблюдава намаление с 2 процентни пункта.

Безработните в бюрата по труда през февруари са 159 906, което е с 2 416 по-малко от предходния месец и с 65 375 или с 29 на сто  по-малко в сравнение с година по-рано. През февруари са се регистрирали нови 19 407 безработни, като броят им е с 6 185 по-нисък спрямо предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 5 490 души. Други 445 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

Търсят работа на 1 милион пълнолетни българи

Общо 12 714 безработни намериха своето ново работно място през февруари. Отчита се увеличение с 829 души спрямо януари, а спрямо същия месец на предходната година те са с 5 516 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 164 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

istock
istock

Разпределението на започналите работа безработни по сектори на икономиката е както следва: 56.7 на сто от започналите работа през февруари са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20 процента,  следват търговията – 17 процента, хотелиерството и ресторантьорството – 8.3 процента, селското, горското и рибното стопанство – 5.7 процента, строителството – 5.5 процента,  държавното управление – 5.1 процента и др.

Филтър за обяви "подходящи за бежанци" създаде сайт за работа

Продължава предоставянето на средства и по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за месец февруари по тази процедура са одобрени заявленията на 1 776 работодатели за запазване заетостта на 37 200 работници и служители.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; чистачи и помощници и др.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg