Равнището на регистрираната безработица в страната се запазва без промяна и през октомври, като остава на рекордно ниското ниво от 4.7 процента, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.
Спадът на годишна база е с 2.2 процентни пункта. В сравнение с края на октомври 2019 г., като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработицата също се понижава значително - с 0.9 пункта.

Регистрираните безработни в края на октомври са 155 263, което е с едва 327 повече от септември и със 72 646, или с 31.9 на сто, по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през октомври са се регистрирали нови 25 332 безработни, като те са с 3595 повече спрямо предходния месец, а спрямо октомври 2020 г. се наблюдава спад от 7047 души. Други 575 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

Запазват работата на 60 000 души с новия дизайн на мярката „Запази ме +”

През октомври 15 319 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 3212 спрямо септември и със 7726 спрямо същия месец на предходната година, което съответства на намалелия брой на регистрираните безработни. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 238 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Общо 76 процента от започналите работа през октомври са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 20,8 на сто, следван от търговията - 15,8 на сто, хотелиерството и ресторантьорството - 7,3 на сто, държавното управление - 5,6 на сто, образованието - 5,5 на сто, строителството - 5,3 на сто, административни и спомагателни дейности - 4.3 на сто, и др.

Има ли повече безработни след въвеждането на зеления сертификат

Общо 3670 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 960 по програми и мерки за заетост, и 2710 - по схеми на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, която стартира през септември 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на малко над 41 000 безработни, като само през октомври са сключени трудови договори с нови 1603 хора без поминък.

istock
istock

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322 от октомври 2021 г. срокът й бе удължен до края на годината. От 12 октомври, когато започна новата процедура, до края на месеца, бюрата по труда са одобрили 1320 заявления на работодатели за запазване на заетостта на близо 42 000 души, работили през август и септември.

Хора без осигуровки губят пари за безработица

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 11 755, или с 5441 по-малко от предходния месец и с 8068 по-малко спрямо същия месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29.3 на сто), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (14.7 на сто), административните и спомагателните дейности (10.4 на сто), държавното управление (8 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (7.3 на сто) и образование (7.1 на сто).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; строители; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; работници по събиране на отпадъци; металурзи, машиностроители /и сродни на тях/ и занаятчии; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; стопански и административни специалисти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg