В днешно време, работата пред компютър и други технологични дисплеи е стандарт за мнозина. Но този модел на труд има своите изключителни предизвикателства, особено когато става въпрос за здравето на нашите очи. В тези случаи очите ни често биват подложени на постоянно натоварване и напрежение, което може да доведе до сериозни здравословни проблеми.

В този контекст, работодателите са задължени от закона да предприемат конкретни мерки, за да се грижат за зрението и здравето на своите служители, чието работно място изисква работа с видеодисплеи. Кои са основните задължения на работодателите в тази насока, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Вдигат надницата за нощен труд

Според закона, работодателите следва да организират трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, който осигурява периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи. Тези прекъсвания включват така наречените регламентирани почивки. Този вид почивки се определят в съответствие с изискванията на закона и предвиждат специфични стандарти за предоставяне на почивки, които да намалят натоварването на очите и да помогнат за здравето на работниците.

istock
istock

Спазването на регламентираните почивки е важна стъпка в гарантирането на здравето на очите на служителите, работещи пред видеодисплеи. Правната регламентация гарантира, че работниците ще имат възможност да отпуснат очите си в определени интервали и така да намалят напрежението върху тях.

Освен предоставянето на почивки, работодателите следва да насърчават служителите си да извършват други дейности, които намаляват натоварването на очите. Това може да включва упражнения за очите, кратки физически разходки, или дори промяна в позата на тялото. Тези дейности са от съществено значение за поддържане на здравето на очите и се допълват перфектно с регламентираните почивки.

Задължителните предварителни прегледи на очите преди започване на работа с видеодисплеи са необходими, за да се увери работодателят, че служителите имат подходящо и здраво зрение за този вид работа. Тези проверки дават възможност на лицата да получат необходимото лечение и да се коригират проблемите със зрението преди те да доведат до сериозни здравословни проблеми.

Мъжете работят близо 6 часа повече платена работа

Задължителни са и прегледите един път на три години за лицата, ненавършили 40 години. Редовните проверки на очите на по-младите служители, на всеки три години, са от значение за откриване на проблеми със зрението в ранен етап и коригирането им. Това гарантира, че по-младите работници могат да продължат работата си пред видеодисплеи без излишно напрежение върху очите.

Прегледите на лицата, навършили 40 години, са задължителни да бъдат провеждани всяка година. С увеличаването на възрастта, зрението се променя и става по-уязвимо. Ежегодните проверки след 40-годишна възраст имат за цел да следят внимателно за всякакви промени в зрението и да се предприемат незабавни действия при необходимост. Този вид грижа за зрението е ключов фактор за предпазване на здравето на очите на работниците.

istock
istock

Основните изисквания, които следва да спазват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с наредба в закона. Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др.

Какви служители предпочитат да наемат работодателите

Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове.

Спазването на изискванията на закона, свързани с предоставяне на редовни почивки, насърчаване на дейности, които намаляват натоварването на очите, и провеждане на редовни прегледи на очите, е от съществено значение за поддържане на здрави очи при работа с видеодисплеи.

Работодателите следва да разбират значението на тези мерки и да ги въвеждат с цел подобряване на здравето и доброто самочувствие на техните служители. Защото здравите очи означават по-продуктивни и здравословни работници.

Справка:

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg