Демонстрирането на добри качества като служител може да ви помогне да получите възможности за напредък в кариерата. Това може да подобри и шансовете ви за намиране на работа. Качествата, които трябва да притежавате, се делят на твърди и меки умения. Всички тях можете да затвърдите с редовна употреба и практика.

Разглеждаме 10 от най-често срещаните черти на служителя, които работодателите предпочитат. Развиването им ще ви помогне да направите добро впечатление на вашия работодател. То може също така да ви помогне да развиете и поддържате положителни отношения с колегите си, тъй като те ще ви разпознаят като надежден член на екипа.

Но кои са 10-те качества, типични за добрия служител и колега?

Отдаденост

Тя включва силно чувство на подкрепа и лоялност към бизнеса или професионалната роля. Посветените служители често са по-целеустремени както в личния си живот, така и в кариерата си. Ако сте отдаден служител най-вероятно притежавате страст към работата си, положително отношение към работата като цяло, точност при всички събития, свързани с работата, гъвкавост при възлагане на работни задачи.

Как да върнете бившите служители във фирмата

Отдаденият на работата си служител не се нуждае от богат опит в своята област, но е готов да се обучава и да работи здраво, за да придобие необходимия стаж.

istock
istock

Спокойствие и увереност

Увереността и продуктивността често се съчетават добре. Уверените служители не само вярват в способностите си да се справят със задачите, но и е по-вероятно да убедят в способностите си мениджърите, колегите и клиентите. Когато увереността ви нараства, може би ще проявите някои от следните характеристики: Ще слушате повече, отколкото говорите, ще търсите начини да подобрите уменията си, ще знаете кога да поискате помощ, бързо ще се адаптирате към нова роля. С развитата увереност може да ви е по-лесно да приемате предизвикателства на работното място.

Надеждност

Надеждният служител е доверен служител. С него работодателят знае, че работата ще бъде свършена и то по най-добрия начин. Надеждните служители са ценни на работното място, защото доказват, че могат да свършат задачите си, без да се налага да бъдат надзиравани. Ако искате да сте надежден служител, трябва да се явявате на събития, свързани с работата, идвате навреме на работа, да спазвате крайните срокове, да сте прецизни при работата с документи, да поемате отговорност и инициатива, когато е необходимо.

Двоен ръст на обявите за работа, свързани с изкуствения интелект

Работа в екип

Работата в екип е изискване за повечето работни места. Успешното сътрудничество изисква отлични комуникационни умения, търпение, толерантност и отдаденост. Да бъдете екипен играч е от решаващо значение, защото по този начин гарантирате, че ще бъдете положително допълнение към настоящия екип. Добрите екипни играчи са гъвкави при промяна, ангажирани със собствения си успех и този на екипа си, надеждни и отговорни, умеят да решават проблеми, подкрепят и уважават колегите си. В организациите, които разчитат в голяма степен на работата в екип, адаптивността също е важна. Член на екипа, който може бързо да се адаптира към различни роли, включително като лидер и мотиватор, обикновено по-лесно се присъединява към съществуващ екип.

Независимост

Способността да работите самостоятелно е също толкова важна, колкото и способността да работите добре в екип. Дори и в организации, които са силно ориентирани към работа в екип, все пак ще вършите част от работата си самостоятелно. Повечето самостоятелни служители са силно фокусирани, с развити умения за управление на времето, находчиви, способни да критикуват и коригират сами работата си. Когато работите самостоятелно, вашият работодател ще разчита повече на вас.

istock
istock

Лидерски умения

Силните лидерски умения могат да ви помогнат да придвижите компанията си напред. Те могат също така да ви помогнат да насочите членовете на екипа си към развиване на собствените им умения. Влиятелните лидери притежават широк набор от умения, включително самоувереност, надеждност и честност. Те обикновено проявяват и други черти - силни организационни умения, способност да идентифицират силните и слабите страни на екипа, увереност в способностите им да ръководят екипи, способност да вдъхновяват другите, съпричастност към членовете на екипа, дават обратна връзка по конструктивен начин.

Най-добрите гъвкави работни места за млади родители

Ако имате силни лидерски умения, едно от най-големите ви предимства за компанията е, че тя може евентуално да ви повиши. Повишаването отвътре намалява разходите за набиране на персонал и обучение. Лидерството обаче е също толкова важно качество и за служителите. Наемането на човек, който изразява лидерски качества, дава на другите колега, към когото да гледат с надежда, който може да повиши мотивацията и нивата на производителност в организацията.

Умения за междуличностно общуване

Добрите комуникационни умения могат да ви бъдат от полза в почти всяка работа. На работа вероятно ще прекарвате значителна част от времето си в общуване с клиенти, колеги, продавачи или мениджъри. Силните междуличностни умения гарантират, че тези взаимодействия ще са ефективни. Добрият комуникатор често демонстрира високо ниво на професионализъм, отворен подход към нови идеи, способност за тълкуване на моделите на невербална комуникация. Силният комуникатор е и добър слушател. Отличната комуникация включва активно слушане, което изисква пълно разбиране на това, което казва другият човек, и подходящ отговор.

Самосъзнание

Самоосъзнаването ви позволява да разберете силните и слабите си страни. То може също така да ви помогне да разпознаете кога да поискате помощ или обратна връзка за работата си, така че да подобрите уменията си. Колкото по-добре развиете уменията си за самоосъзнаване, толкова по-лесно ще можете да разсъждавате върху уменията, които сте придобили от началото на заемането на длъжността си. Самоосъзнаването често включва силна емоционална интелигентност, разбиране на ролята ви в екипа, искане на обратна връзка и учене от нея.

istock
istock

Критично мислене

Работодателите ценят служителите, които демонстрират умения за критично мислене. Този набор от умения включва разглеждане на проблем, разглеждане на различни гледни точки и разработване на логично решение. Ако притежавате умения за критично мислене, може да проявите следните черти: задаване на правилните въпроси, идентифициране на силните и слабите страни на бизнеса, да сте наясно с важни детайли, да разпознавате проблемите и да предлагате полезни решения, ще мислите извън традиционните параметри.

Какви работници търсят фирмите

Вдъхване на доверие

Когато наемат служители, на които имат доверие, работодателите могат да се съсредоточат върху други области на бизнеса. Служителите, на които работодателят може да се довери, са честни и дават отчет за свършеното. Прозрачността на работното място е важна, тъй като тя формира културата и успеха на компанията. Когато членовете на екипа ви знаят какво да очакват от вас, можете по-лесно да разработите екипни стратегии, които да доведат до успех във вашия отдел. Това в крайна сметка може да доведе до успеха на компанията ви като цяло. Ако сте развили тази черта като служител, най-вероятно сте честен по отношение на напредъка в работата си, етични във всички бизнес практики и наясно с основните ценности и ги демонстрирате редовно.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg