Един от най-честите въпроси, по който читателите на Pariteni.bg отправят запитване, в по темата за работното време. Причината за това е, че все още в България работещите остават с впечатление, че няма никаква регулация на това в колко часа трябва да започнеш работа, в колко часа тя приключва и през кое време може да се ползва почивка. Истината е, че законът е регулирал всички тези въпроси, при това прецизно.

Не са малко работещите в България обаче, които поради непознаване на материята остават с впечатлението, че всичко зависи само и единствено от волята на работодателите. Как стоят отговорите на тези въпроси спрямо закона, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Как да се предпазим от некоректен работодател

Работното време се изчислява подневно - „в работни дни“. Работният ден изразява законоустановената, съответно договорената продължителност на работното време на работника или служителя в рамките на денонощието. Той е мярка за установения баланс между работното и свободното време през денонощието.

istock
istock

При подневното изчисляване на работното време се отчита броят на отработените часове през денонощието, който трябва да бъде равен на установеното с трудовия договор, в съответствие с нормите на Кодекса на труда, подзаконовите актове и колективния трудов договор продължителност на работния ден - нормален, намален, непълен или удължен.

Работата извън установената продължителност по редовното работно време през денонощието, както и през почивните и празничните дни, определени, съгласно при подневното отчитане на работното време е извънреден труд.

Ще стане ли работната седмица четиридневна

Изчисляването на работното време е подневно, доколкото работодателят не е установил сумирано изчисляване на работното време. При сумираното изчисляване на работно време неговата продължителност през отделните денонощия може да бъде по-голяма или по-малка, но установената продължителност на работния ден се спазва средно, според работните дни на определен от работодателя отчетен период.

istock
istock

Отчетният период е календарен - седмичен, месечен или за повече от един месец.

Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца. Видно е, че сумираното изчисляване на работното време е регламентирано като правна възможност в интерес на работодателя. То се установява едностранно от него.

Заетост на чужденци - научни работници, студенти и стажанти в България

Това право се упражнява по преценка на работодателя, без да се изисква невъзможност за подневно изчисляване на работното време и юридически не се свързва с определен вид производства или дейности или правноорганизационна форма на предприятието. Тази форма на отчитане на работното време може да се приложи и при работно време с променливи граници. Сумирано изчисляване на работното време обаче е недопустимо за работниците и служителите с ненормиран работен ден.

istock
istock

Когато сумираното изчисляване на работното време е обусловено от работа на смени, условията и ограниченията за работата на смени се явяват условия на сумираното изчисляване на работното време. Когато характерът на производствения процес налага работата в предприятието се организира на 2 или повече смени - дневни, нощни или смесени - последните приравнявани на нощни или дневни според това, дали включват 4 и повече от 4 часа нощен труд. Въпреки че не е така във всичките случаи, в повечето от тях работата на смени предполага сумирано изчисляване на работното време.

Справка:

чл. 142, 153 и 154 от Кодекса на труда

чл. 5, ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО)

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg