Условията на труд на над един милион работещи в страната са били проверени от Инспекцията по труда, наполовина е намаляла сумата на забавените заплати спрямо деветте месеца на 2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на ИА "Главна инспекция по труда".

Контролните органи са извършили 30 761 проверки за деветте месеца на 2021 г. в 25 920 предприятия. Обхванати от контрола са работните места на 1 088 147 наети в тях. Установени са 144 633 нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения, - по възникването, прекратяването, заплащането на труда, работното време, почивките, отпуските и др., са 68 527.

Нарушенията по отношение на безопасността и здравето при работа са 75 583. За всяко установено нарушение се предприемат мерки за отстраняването му, което води до подобряване на условията на труд за работещите в проверените предприятия.

Правата ни когато не ни изплатят заплатата

Запазва се тенденцията броят на нарушенията, свързани със заплащането на труда, които са 16 105, да бъде най-висок от всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения. Една от причините за това е, че работещите най-често подават сигнали именно когато има проблем със заплащането на труда им, основно за неизплатен с увеличение положен труд на официални празници, извънреден и нощен труд, както и за неизплатени обезщетения и забавени възнаграждения след прекратяване на трудовите правоотношения.

istock
istock

Не се забелязва обаче задълбочаване на проблема по отношение на неизплатени възнаграждения. За деветте месеца на годината са установени забавени заплати в размер на 4 818 351 лв. Сумата е наполовина по-малка от същия период на 2020 г., когато е била 9 668 102 лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 2 729 517 лв. от установените забавени възнаграждения.

За периода от януари до септември 2021 г. случаите на работа без трудов договор са 2223.

Може ли да се повиши заплатата ни по време на отпуска


От Инспекцията по труда напомнят, че когато работещите се съгласяват да работят без договор или да получават част от възнагражденията си нерегламентирано, те, от една страна, губят осигурителни права. От друга - не може да се докаже безспорно, че са полагали труд за периода, в който са работили без трудов договор, и не могат да претендират за изплащане на възнагражденията за него, както и за договорени устно суми, ако работодателят откаже да ги изплати.

istock
istock

От нарушенията, свързани с безопасността и здравето при работа, най-голям е делът на свързаните с цялостната организация на тази дейност - 49 433. Нарушенията по обезопасеността на работното оборудване, които най-често са в основата на инцидентите при работа, са 16 693. Отстраняването на тези нарушения, след намесата на проверяващите, намалява риска от настъпване на тежки трудови злополуки, а в някои случаи спасява и живот.

Колко българи получават над средната заплата за страната

Приключи разработването на иновативен метод на контрол, който Инспекцията по труда въвежда - чрез въпросници за самоконтрол. Той позволява работодателите сами да установяват несъответствия с трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняването им преди извършването на проверки.

За целта проектът "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бяха разработени 104 въпросници, софтуер за изпращане, попълване и връщане на попълнени въпросници и оценка на отговорите, информират още от Главната инспекция по труда.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg