Работещите, които имат подписан колективен трудов договор, взимат по-високи заплати, показват данни на НСИ, се казва в становище на тема „Подходи за изготвяне на план за действие за насърчаване на колективното трудово договаряне в България“, изготвено от  Икономическия и социален съвет.

Разработването на становището бе разпределено на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по европейски политики и европейски процес.

Според данните на НСИ в България при наетите, обхванати от колективен трудов договор, средната брутна часова заплата е с 8,3% по-висока, средната брутна месечна заплата - с 18,6% по-висока, а средната брутна годишна заплата - с 22,4% по-висока от заплатите на лицата, които не попадат в тази категория.

В него се констатира, че България попада сред държавите, които нямат 80% покритие чрез колективни трудови договори, което не съответства на  Директивата за адекватните минимални работни заплати. В този смисъл ИСС счита, че е необходимо да се  подготви план за действие за насърчаване на този тип договаряне и не бива да се допуска приемане на законодателни текстове, които по своята същност и философия вредят на колективното договаряне.

Повече платен отпуск след колективен договор

ИСС счита, че съществуващата в Кодекса на труда правна рамка на колективното договаряне е изчерпала първоначалния си стимулиращ ефект и в момента  има задържаща роля.

istock
istock

Мнението на съвета е, че в системата от правни норми, уреждащи колективното договаряне, следва да се заложи разширяване на възможностите за договаряне, като особено внимание трябва да се отдели на неправните и правните спорове, свързани със сключването и изпълнението на колективните трудови договори и тяхното уреждане, вкл. и на определението на института “колективен“ трудов спор, които на този етап непълно и не в съответствие с развилата се практика се уреждат от приетия през 1990 г. Закон за уреждане на колективни трудови спорове.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg